Suriname

Handelsinformatie Suriname

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Suriname en over de Surinaamse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Suriname

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Suriname in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Surinaamse economie

U vindt economische statistieken in het CIA World Factbook.

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Suriname

Wil u zakendoen in Suriname? Dan is kennis van de Surinaamse markt onmisbaar. Op die manier ziet u of er een potentiële markt voor uw product is.

Sterke punten van de Surinaamse markt

 • Aanwezigheid van grondstoffen zoals olie, goud en hout.
 • Afzetkansen, vooral op het gebied van transportmiddelen, ICT‒producten, agrarische uitrustingen en machines, verwerkte voedingsmiddelen en bouwmaterialen.
 • Gunstig belastingstelsel.
 • Lidmaatschap van het Caribische handelsblok Caricom. Binnen dit blok zijn er minder beperkingen in het verkeer van goederen, diensten, personen, kapitaal en technologie. De potentiële markt is daardoor bijna net zo groot als de Nederlandse.

Zwakke punten van de Surinaamse markt

 • Bureaucratie, bijvoorbeeld bij het starten van een onderneming.
 • Hoge transportkosten.
 • Niet altijd naleven van contracten (op ieder ketenniveau).

Koopgedrag

De Surinaamse consument laat zich in zijn koopgedrag vooral leiden door:

 • de prijs;
 • de grootte van het gezin;
 • het gezinsinkomen;
 • de woonlocatie.

Distributie en transport van goederen

Suriname heeft 2 internationale luchthavens: JAP airport en Zorg en Hoop airport. Beiden liggen in de omgeving van Paramaribo. Suriname heeft geen spoorwegnet.

Het wegennet bedraagt zo'n 4.500 kilometer. De belangrijkste verbinding is de weg van Oost- naar West-Suriname. Schade aan wegdelen en bruggen door zware trucks en opleggers vormen een groot probleem.

De belangrijkste haven in Suriname is de haven van Paramaribo. Daarnaast zijn er nog havens/kades bij Nieuw Nickerie (vooral rijstexport), Paranam (vooral bauxietexport), Albina, Moengo en Smalkalden. Jaarlijks doen ongeveer 1.000 schepen de Surinaamse havens aan.

Do's en Dont's in Suriname

Ieder land kent gedragsregels voor tijdens het zakendoen. Hieronder enkele gedragsregels die bij de Surinaamse zakencultuur horen.

Aanspreken

 • Surinamers stellen beleefdheid en respect op prijs.
 • Tutoyeren bij een eerste ontmoeting is niet gebruikelijk.
 • Surinamers stellen de  directe manier van spreken van veel Nederlanders niet altijd op prijs, zeker wanneer het om iets negatiefs gaat. Formuleer zaken met een negatieve lading zo zorgvuldig mogelijk.

Hiërarchie

In Suriname speelt hiërarchie een belangrijker rol dan in Nederland.

 • Organisaties zijn over het algemeen minder plat.
 • De hiërarchie tussen functionarissen in Surinaamse bedrijven is belangrijk. Die rol is merkbaar bij de keuze voor een gesprekspartner of bij het niveau waarop beslissingen worden genomen.
 • Is de directeur van een organisatie aanwezig tijdens een vergadering? Dan wordt de aanwezigheid van de directeur van de tegenpartij (of iemand van het managementteam) gewaardeerd.  

Tijd

Surinamers zijn over het algemeen op tijd op afspraken. Ze verwachten dat ook van de tegenpartij.