Taiwan

Handelsinformatie Taiwan

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Taiwan en over de Taiwanese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Taiwan

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Taiwan in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Taiwanese economie

Gemeten naar het bnp is Taiwan de 25e economie van de wereld. Het land heeft 23 miljoen inwoners en een grote consumentenmarkt. De Taiwanese economie raakt steeds meer verbonden met die van China. Beide partijen tekenden het Economic Co-operation Framework Agreement (ECFA). Dit heeft geleid tot tariefverlagingen voor meer dan 500 Taiwanese producten. Dat maakt het voor bedrijven aantrekkelijk om via Taiwan de Chinese markt te betreden.

Op de website van de National Development Council van Taiwan vindt u economische publicaties. U vindt economische statistieken in het CIA World Factbook.

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Taiwan

Taiwanezen staan open voor buitenlandse levensmiddelen. Ze schenken veel aandacht aan de productkwaliteit en de verpakking. Daarnaast letten ze ook goed op de prijs.

Consumentenmarkt

Dat Japanse producten zo succesvol zijn in Taiwan komt hoofdzakelijk door hun goede presentatie en hoge kwaliteit. Taiwanese consumenten zijn gevoelig voor intensieve advertentiecampagnes en wisselen daardoor tegenwoordig vaker van merk. Ook Nederlandse producten en technologie genieten een goede reputatie bij de Taiwanezen.

9,2% van de Taiwanese bevolking is ouder dan 65 jaar. Daardoor komt er steeds meer vraag naar producten met een laag suiker- en zoutgehalte, maar met extra calcium. Ook dieet- en gezondheidsvoeding raakt onder alle leeftijden steeds meer in zwang. Dit geldt ook voor kant-en-klaarproducten en snacks. Verder gaan Taiwanezen veel uit eten en kiezen dan steeds meer voor 'western-style'.

Detailhandel

Taiwan heeft een zeer goed ontwikkelde detailhandel. De bevolking koopt het meest op 'wet markets' en in warenhuizen, kledingzaken en supermarkten. E-commerce is sterk in opkomst. In 2012 beschikte 85% van de Taiwanese huishoudens over een internetverbinding. De meest populaire aanbieders van e-commerce zijn Yahoo-Kimo, Ebay, Pchome, Coolbid en Payeasy. Toch kan online-homeshopping niet concurreren met de meest populaire vrijetijdsbesteding van de Taiwanezen: winkelen.

Gemakswinkels komen steeds meer in trek. De meeste zijn dag en nacht open. Hierdoor doen ze ook goede zaken met mensen die in ploegen- of nachtdienst werken. Speciaalzaken zijn er volop in Taiwan. Consument geven hieraan de voorkeur als ze bij hun aankoop advies van een specialist nodig hebben. Dat is vooral bij grotere uitgaven aan duurzame producten het geval. Taipei heeft grote multifunctionele shopping malls, zoals de luxueuze Taipei 101 Mall met internationaal gerenommeerde merken. Taiwanezen zitten niet graag alleen thuis. In de steden eet men vaak alle maaltijden buitenshuis. Ook gaat men na kantoortijd met vrienden iets ondernemen.

Import

De belangrijkste importeurs in Taiwan zijn:

  • particuliere ondernemingen, handelsfirma’s, warenhuizen en hypermarkten die voor eigen rekening inkopen en zelf voor verdere distributie zorgen;
  • eindgebruikers zoals producenten, openbare nutsbedrijven, ziekenhuizen en scholen;
  • openbare handelsinstellingen als de Central Trust of China en het Taiwan Supply Bureau. Zij zijn verantwoordelijk voor de overheidsaankopen.

Agent/distributeur

In veel gevallen is het nodig een agent of distributeur aan te stellen. Zij kennen de markt, het distributiesysteem en de overheidsvoorschriften goed. Bovendien kan hij de Chinese taal spreken. Dat maakt het onderhouden van contacten met de eindafnemer gemakkelijker. Bij het aanstellen van een lokale agent of distributeur is een goede selectie belangrijk. Let daarom op:

  • Verkoopervaring. Heeft de agent kennis van uw bedrijfstak en ervaring met de verkoop van uw soort product(en)?
  • Financiële situatie. Een Credit Information Service (CIS) kan de liquiditeit van een kandidaat uitzoeken. Ook kunnen zij vaak informatie achterhalen over de reputatie van een bedrijf bij cliënten, banken en andere bedrijven.
  • Capaciteit. Veel (handels)firma’s zijn klein tot zeer klein. Ook houden zij zich vaak bezig met verschillende zaken. Ga daarom goed na of hun bestaande activiteiten uw belangen niet kunnen schaden. Gebrek aan langetermijnplanning is een algemeen bekend zwak punt van het Taiwanese bedrijfsleven. Probeer er daarom tijdig achter te komen of een potentiële agent niet alleen uit is op kortetermijngewin.

Joint venture

Het is ook mogelijk om in Taiwan zaken te doen zonder aanstelling van een lokale agent of distributeur. De afgelopen jaren is een aantal buitenlandse bedrijven relatief succesvol geweest in het opzetten van een eigen distributienetwerk. Dit is ook mogelijk, en soms zelfs wenselijk, in een joint venture met een lokaal bedrijf.

Do's en Dont's in Taiwan

De zakenmentaliteit in Taiwan is westers. Dit komt omdat de Amerikaanse invloed op het zakenleven erg groot is. Wilt u zakendoen in Taiwan? Lees dan deze tips.

Een goede persoonlijke verstandhouding met uw zakenpartner is voorwaarde voor een vruchtbare zakelijke relatie. Neem de tijd uw klant te leren kennen. Probeer tijdens de kennismakingsfase een al te directe benadering te vermijden. Voor een goede verstandhouding is het ook nuttig om elkaar regelmatig te bezoeken.

Guangxi

De zakelijke activiteiten van Taiwanese zakenmannen spelen zich af binnen een uitgebreid netwerk. Dat netwerk bestaat uit schakels ('guangxi') van familie, vrienden, bekenden en zakenrelaties. In Taiwan is het ongebruikelijk om zaken te doen met mensen die men niet persoonlijk kent. Daarom zal uw agent of distributeur bij het promoten van uw product altijd gebruik maken van zijn netwerk. Een vertegenwoordiger met een uitgebreid guanxi-netwerk is dus commercieel gezien de beste keus.

Omgangsvormen

Beleefdheid is de kern voor gedrag in Taiwan. Bij een eerste kennismaking is het gebruikelijk om te groeten door het hoofd te buigen. Jongere zakenmensen geven meestal een hand. Bij gelegenheden gebruikt men twee handen. De groet in Taiwan is Ni hao ma? (Hoe gaat het?) of Ching dzwo (neem plaats).

Taiwanezen zeggen bijna nooit 'nee' omdat ze dat onbeleefd vinden. Een 'ja' betekent misschien en 'misschien' betekent meestal nee. Anders dan de Chinezen, zijn Taiwanezen individualisten in hun manier van werken en in het nemen van beslissingen. Degene die de beslissingen neemt, is een senior-manager van het bedrijf.

Diner

Het diner begint meestal om 18.00 uur. Eet aan het begin niet te veel, er kunnen meerdere gangen volgen. Het bord leegeten hoort ook niet tot beleefd gedrag. Dit kan men opvatten als teken dat het geserveerde eten onvoldoende was. De Taiwanezen stellen het zeer op prijs als buitenlandse bezoekers met stokjes eten. De favoriete gespreksonderwerpen van de Taiwanezen zijn: familie, de economische groei van het land, de taal en Chinese kalligrafie. Gesprekken over de relatie met China en corruptie moet u vermijden. Tijdens het diner praat men meestal over het eten.

Relatiegeschenken

Het geven van relatiegeschenken is een onderdeel van het zakendoen in Taiwan. Deze geeft men meestal tijdens een eerste ontmoeting. Een goed cadeau is een geschenk met het bedrijfslogo of een fles wijn. Typische Hollandsouvenirs zijn erg populair. Geef liever geen geschenken die uit Zuidoost-Azië komen; en geef vooral geen geschenk waarop 'Made in Taiwan' staat.

Visitekaartjes

Men wisselt veel visitekaartjes uit en bewaart ze zorgvuldig. De informatie moet op de ene kant in het Engels en op de andere kant in het Chineesmandarijn. Voor Taiwanezen duiden kaartjes op de positie van de persoon.

Innovatie Attaché Netwerk Taiwan

Taiwan is in omvang te vergelijken met Nederland, maar kent 5 grote stedelijke agglomeraties met meer dan 2,5 miljoen inwoners. Taiwan is naast Singapore, Hong Kong en Zuid-Korea een van de 'Aziatische Tijgers'.

Door de jaren heen heeft Taiwan zich ontwikkeld tot een sterke economie gedreven door technologie en innovatie.

De vestiging van het IA-netwerk in Taipei volgt de innovatie en technologische ontwikkelingen in Taiwan.

Publicaties

Contact

Wouter van Marle
Netherlands Trade & Investment Office
Netherlands Office for Science & Technology
13F-2,  1 Songgao Road
Xinyi District
Taipei-11073 (Farglory Financial Center)
T +886 2 875 87200
E HollandInnovation@ntio.org.tw
W www.ntio.org.tw