Thailand

Handelsinformatie Thailand

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Thailand en over de Thaise economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Thailand

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Thailand in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Thaise economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Thailand

Rechtstreeks exporteren naar een eindgebruiker komt in Thailand weinig voor. Een succesvolle exporteur maakt daarom gebruik van een agent of distributeur.

Distributie via franchising is nog steeds erg populair. Directie verkoop past men voornamelijk toe bij: levensverzekeringen, cosmetica, gezondheidsproducten, schoonmaak- en huishoudelijke artikelen en elektrische apparaten. Dit werk doen vooral de ervaren en zeer gemotiveerde verkopers.

Distributiekanalen

Het Thaise distributie- en verkoopsysteem is afhankelijk van het product. De distributie van industriële goederen verloopt langs minder lijnen dan bij consumentengoederen. Afnemers van uw producten met after-sales-service bestellen bij voorkeur via de distributeur of agent. Om de markt intensiever te kunnen bewerken, is het van belang de groothandel in te schakelen; veel importeurs zijn ook groothandelaren. De distributie van beperkt houdbare (voedsel)producten loopt via importeur, detailhandel of eindgebruiker.

Detailhandel

De detailhandel kenmerkt zich door een verscheidenheid aan bedrijven. Er zijn lokale ‘mom en pop’-winkels. Daarnaast zijn er diverse grote warenhuizen, super- en hypermarkten, gemaks- en cash&carry-winkels. Vooral het fenomeen hypermarkt is zeer succesvol. Distributie van diepgevroren voedingsmiddelen mag alleen rechtstreeks aan supermarken in de grote steden. Veel importeurs openen de containers in de haven en distribueren de goederen vandaar rechtstreeks aan de klant. U heeft een lokale agent, distributeur of vestiging nodig als u aan de overheid (via een tenderprocedure) levert.

Consumentenmarkt

Thailand heeft een grote consumentenmarkt met potentie. Alleen al in Bangkok, waar 15% van de bevolking woont, neemt de vraag naar consumptiegoederen sterk toe. Ook de stijging van inkomens in steden en op het platteland heeft hierop een positieve uitwerking. Verder is het grote aantal jongeren met een meer westers koopgedrag een belangrijke doelgroep.

Huishoudens met een hoog besteedbaar inkomen prefereren relatief dure, geïmporteerde merken boven lokaal gemaakte producten. De Thaise consument beschouwt winkelen ook steeds meer als vrijetijdsbesteding en is prijs- en kwaliteitsbewust. Dit onder sterke invloed van het toenemende aantal supermarkten, hypermarkten en winkelcentra. Door ruimere kredietmogelijkheden voor de consument zit de aankoop van duurzame goederen in de lift. Dat geldt vooral voor huishoudelijke apparaten en elektronica.

Industriële markt

Van het totale bruto binnenlands product had in 2013 de industrie een aandeel van 38,1%. Vooral de elektronica- en transportmiddelenindustrie spelen hier een grote rol.

ASEAN Free Trade Area (AFTA)

Thailand maakt deel uit van de ASEAN Free Trade Area (AFTA). De ASEAN heeft ook vrijhandelsverdragen afgesloten met India, China en Zuid-Korea (ASEAN+3). Dit biedt veel voordelen voor Nederlandse bedrijven met een vestiging in Thailand.

Bedrijven met een vestiging in Thailand kunnen relatief eenvoudig hun afzetmarkt in de ASEAN vergroten. Thailand heeft ook een goede infrastructuur. Daarnaast geldt het land als een goede locatie voor Global Business Support Outsourcing. Concurrentie op prijs vormt een grote uitdaging: zowel de industrie als de consumenten laten zich bij hun aankoop vooral leiden door de laagste prijs.

Do's en Dont's in Thailand

Voor het binnenhalen van orders is het belangrijk een intensief contact te onderhouden met uw Thaise zakenpartner.

Wilt u een eerste afspraak maken of uw product onder de aandacht brengen? Stuur dan liever geen fax of e-mail, maar een brief. Dat stelt een Thai veel meer op prijs.

Zakelijke contacten

 • U doet er als zakenman of -vrouw goed aan u voor zakelijke ontmoetingen formeel te kleden.
 • Uw Thaise zakenrelatie zal u begroeten met een (slappe) handdruk. Laat het initiatief daartoe wel aan uw zakenpartner over.
 • De Thai begroeten elkaar met een 'wai'. Dit is een traditioneel gebaar waarbij men de handpalmen tegen elkaar plaatst en ze naar het gezicht brengt.
 • Het is gebruikelijk iemand aan te spreken met Mr/Mrs/Miss en de voornaam. U kunt als aanspreektitel ook het Thaise woord Khoen gebruiken, zowel voor een vrouw als voor een man. Het is ongebruikelijk een Thai met zijn vaak lange en moeilijke achternaam aan te spreken. De mensen hebben meestal ook een korte bijnaam die u na enkele sociale contacten leert. U kunt ze daarna met deze bijnaam aanspreken.
 • Ook door de boeddhistische invloed zijn de Thai in het algemeen hartelijke en vriendelijke mensen. Ze staan bekend om hun verdraagzaamheid en gastvrijheid. Laat u hierdoor niet verleiden tot joviaal gedrag en raak bijvoorkeur uw gesprekspartner niet vriendschappelijk aan.

Onderhandelen

 • Onderhandelen in Thailand vereist geduld, zelfbeheersing en vasthoudendheid. Laat u voor de contractbesprekingen adviseren over de ter zake doende wetgeving. Onwetendheid kan uw onderhandelingspositie ernstig verzwakken. Een afspraak is pas een afspraak als deze in een rechtsgeldig en ondertekend contract staat vermeld.
 • De Thaise maatschappij is zeer hiërarchisch. Daarom is het belangrijk dat u aangeeft welke positie u inneemt in de eigen organisatie. Zorg voor voldoende (Engelstalige) visitekaartjes, met daarop een duidelijke vermelding van uw functie. De kaartjes blijven meestal tijdens het gesprek op tafel liggen. Het getuigt van weinig respect om ze meteen op te bergen zonder ernaar te kijken. Gebruik ze ook niet om er aantekeningen op te maken. Men ziet het als een belediging als u na beëindiging van het gesprek de kaartjes niet meeneemt.
 • Het spreken van enkele woorden Thai kweekt sympathie bij de Thaise zakenpartner. Probeer een persoonlijke band op te bouwen met uw counterpart. Daar is gelegenheid voor tijdens de lunch, het diner of op de golfbaan.
 • Thai houden er een indirecte manier van communiceren op na. Ze kunnen daarom moeite hebben met de directe Nederlandse wijze van benaderen.
 • De Thai waarderen het erg als u een klein (relatie)geschenk of attentie meebrengt. Om eventueel 'gezichtsverlies' voor de gever te vermijden, pakt men cadeaus niet in uw bijzijn uit. Typische 'Holland'-souvenirs zijn gewild.

Sociale aspecten

 • In Thailand neemt de koning een zeer belangrijke plaats in. Negatieve opmerkingen en grapjes over hem en de koninklijke familie zijn 'not done'.
 • In een overwegend boeddhistisch land vormen de in het oranje geklede monniken een opvallende verschijning in het straatbeeld. Vrouwen mogen een monnik beslist niet aanraken. Zowel in het gastland als in Nederland is het raadzaam om Boeddhabeeltenissen respectvol te bejegenen.