Tsjechië

Handelsinformatie Tsjechië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Tsjechië en over de Tsjechische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Tsjechië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Tsjechië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Tsjechische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Tsjechië

De Tsjechische markt onderscheidt zich nauwelijks meer van de competitieve West-Europese afzetgebieden. Wilt u actief worden in Tsjechië? Dan is intensieve marktbewerking noodzakelijk.

In vergelijking met West-Europa is de marktbewerking moeilijker door de minder transparante aard en structuur van de Tsjechische markt.

Consumentenmarkt

Tsjechië heeft 10,5 miljoen inwoners, verdeeld over 3,7 miljoen huishoudens. Het besteedbaar inkomen is toegenomen. Maar er is nauwelijks sprake van een extreem rijke bovenlaag. Wel zijn er grote regionale verschillen.

De rijkste regio's liggen in Bohemen. De koopkracht in Praag is het hoogst en ligt 40% hoger dan het landelijk gemiddelde. De regio's Centraal-Bohemen, Zuid-Moravië en Pilsen volgen. Het gemiddelde loon ligt rond 1.000 euro per maand. Tweederde van de bevolking verdient minder dan dit gemiddelde.

Consumentengedrag

Traditionele lokale producten hebben de voorkeur. Daarnaast is de Tsjech merkgevoelig. 'Waar voor je geld' blijft het belangrijkste norm. Maar de rol van gemak, luxe en mode neemt toe. After sales service is belangrijker en maakt deel uit van de verkoopstrategie.

Gemiddeld wordt ruim 26% van het inkomen besteed aan voedingsmiddelen, drank en tabak. De uitgaven aan wonen, transport, communicatie, luxeartikelen, medische zorg, recreatie en horeca nemen langzaam toe.

Industriële markt

In de industriële markt speelt de zware industrie nog steeds een grote rol. De belangrijkste sectoren zijn transportmiddelen, metaalbewerking, machinebouw, elektrische en optische apparaten en voeding.

Business-to-business (B2B)

Electronic Data Interchange (EDI) is de meest voorkomende vorm van e-commerce in B2B, bijvoorbeeld orderverwerking. Niet alleen het aantal producten, maar ook het aantal elektronische marktplaatsen stijgt jaarlijks.

Business-to-consumer (B2C)

Het aantal bedrijven dat online B2C-producten verkoopt, stijgt flink door het toegenomen computer- en internetgebruik. De markt is sterk geconcentreerd, want de grootste onlineaanbieders verkopen de meeste internetgoederen en -diensten. De onlineverkoop van vooral boeken, cd’s, dvd’s en film- en theatertickets is populair. In toenemende mate worden computer software en hardware, kantoorbenodigdheden en voedingsmiddelen online aangeboden.

Franchising en licenties

Franchisen wint als entreestrategie aan populariteit. Het wordt vaak gebruikt in de dienstensector, bijvoorbeeld bij restaurants, hotels, detailhandel en supermarkten, consultants en tankstations. Het aantal licentieovereenkomsten van Tsjechische bedrijven met buitenlandse bedrijven is beperkt.

Via onderstaande websites vindt u informatie over bijvoorbeeld sectoren, regio's, leven en werken in Tsjechië:

Do's en Dont's in Tsjechië

Nederlanders en Tsjechen verschillen op cultureel en sociaal terrein in bepaalde aspecten van elkaar. Het eerste contact is meestal puur ter introductie. Aan de hand van een aantal tips willen wij u wegwijs maken in het zakendoen in Tsjechië.

Zakencultuur

De zakencultuur is er formeler dan in Nederland. Er wordt veel belang gehecht aan het opbouwen van persoonlijke en vertrouwelijke relaties. Rangorde en bureaucratie spelen in de zakencultuur nog een belangrijke rol. Hiermee moet rekening worden gehouden. Neem dus de tijd voor onderhandelingen. Het vermelden van eventuele academische titels op uw visitekaartje verhoogt uw aanzien en biedt vertrouwen, net als het aangeven van de oprichtingsdatum van uw bedrijf.

Bedrijfscultuur

Hiërarchie speelt een belangrijke rol. Zorg dat u bij de juiste persoon aan tafel zit! Zakelijke besprekingen hebben een formeel karakter. Het besluitvormingsproces wordt vertraagd door de bureaucratische houding van zowel Tsjechische bedrijven als de overheid.

  • Maak ruim van tevoren een afspraak en bevestig deze kort voor uw bezoek.
  • Tsjechen zijn zeer planmatig, gedetailleerd en stipt. Houd hier rekening mee!
  • De meeste bedrijven zijn op vrijdagmiddag gesloten.
  • De Hollandse directheid wordt vaak als bot ervaren.
  • Tsjechen zijn conflictvermijdend.

Zakenrelaties onderhouden

  • De persoonlijke relaties staan centraal.
  • Het eerste contact dient meestal puur ter introductie. Begin tijdens de eerste afspraak niet direct met zakelijke onderhandelingen. Dit wordt niet gewaardeerd.
  • Tsjechen zullen niet snel aangeven iets niet verstaan of begrepen te hebben. Neem om misverstanden te voorkomen een tolk mee.
  • Relatiegeschenken is geen 'must' maar wordt wel op prijs gesteld.

Taal

De oudere generatie spreekt over het algemeen Duits, terwijl de jongeren de Engelse taal machtig zijn.

Contracten

Zet overeengekomen afspraken op papier. Neem een juridisch adviseur die goed op de hoogte is van het Tsjechische recht in de arm. Het verkrijgen van de nodige vergunningen, stempels en handtekeningen van de autoriteiten kan een moeizaam en soms kostbaar traject zijn. Houd hiermee rekening als u uw prijzen calculeert.