Turkije

Handelsinformatie Turkije

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Turkije en over de Turkse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Turkije

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Turkije in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Turkse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Turkije

Turkije is de 16e economie in de wereld. In Turkije leven 80 miljoen mensen. Het ligt strategisch goed: tussen Europa, het Midden-Oosten en Centraal-Azië in. De bevolking is jong, dynamisch en goed opgeleid.

Istanbul is het economische, financiële en culturele hart van Turkije. Alle grote bedrijven hebben er een hoofdkantoor. Ook zijn er vestigingen van Nederlandse banken en verzekeringsmaatschappijen die ondernemers op allerlei manieren op weg kunnen helpen. Het land is onderdeel van de douane-unie en in onderhandeling om toe te treden tot de EU.

Consumentenmarkt

Turkije beschikt over een jonge hoogopgeleide bevolking en het besteedbare inkomen groeit. Daardoor neemt ook de vraag naar luxeproducten toe. Er zijn grote verschillen tussen West en Oost.

De Westelijke steden Izmir, Istanbul (inclusief Tuzla en Bursa), Ankara en Mersin dekken 94% van de handel. In het oosten van Turkije is het besteedbaar inkomen ook fors gestegen. Toch is het meer een markt voor de minder luxe producten.

Belangrijke sectoren in de Turkse economie hebben direct betrekking op de trek van het platteland naar de stad. Vooral Istanbul is populair. Dagelijks komen er ongeveer duizend nieuwkomers aan vanaf het platteland; op zoek naar werk en een beter leven. Jongeren richten zich steeds vaker op het kopen en inrichten van een woning. Ze winkelen graag en kopen vooral nieuwe computers, mobieltjes en kleding. De productie in Turkije kan de vraag niet aan en moet veel importeren. In Istanbul wonen op dit moment 14 miljoen mensen.

Detailhandel

Een belangrijk deel van de handel verloopt via internet. Internet retailing was in 2011 goed voor 2 miljard Turkse Lira (€ 800 miljoen). Er is een groeiend aantal detailhandelaren die via internet zaken doen. De meest dynamische internetproducten zijn dan ook ICT-producten met een groei van 287% in 2011.

Business to Business (B2B)

Turkije heeft sinds juli 2012 een nieuwe Handelswet. Die verplicht bedrijven om gebruik te maken van internet en een eigen website aan te maken. Men koopt heel veel via internet. De online handel was in 2012 goed voor 31 miljard Turkse Lira (€ 12,3 miljard). De meeste websites hebben een domeinnaam met .com.tr. Daarvoor moet u een vestiging hebben in Turkije. Nieuwe kansen zijn er voor bedrijven die websites bouwen en software ontwikkelen. Niet alleen voor de Turkse consument is digitale technologie belangrijk maar ook voor bedrijven.

Springplank

Turkije ligt strategisch gezien op de grens van Europa en Azië. Door deze geografische ligging is het vanuit het land prima zakendoen met landen in het Midden-Oosten en de landen rondom de Zwarte Zee. Bedrijven die in Turkije zijn gevestigd of via Turkije naar deze landen exporteren ondervinden geen of in veel mindere mate hinder van externe factoren bij het zakendoen.

Do's en Dont's in Turkije

Zoals alle landen heeft ook Turkije zijn eigen cultuur en gebruiken. Turkije richt zich meer en meer op het westen. Dit geldt vooral voor de zakelijke wereld.

Het opbouwen van een persoonlijke relatie is heel belangrijk in Turkije. Het verdient aanbeveling daar voldoende tijd aan te besteden. Ook in zakelijke relaties informeert men regelmatig naar elkaars welzijn. Neem een Turks contactpersoon of tolk mee, bij voorkeur uit een grote stad, die het Westen kent.

Besprekingen

 • Gebruik bij het eerste telefonische of emailcontact een paar Turkse woorden.
 • Bevestig uw afspraak kort tevoren en bereid u goed voor.
 • Leg geen standaardprijslijst met eventuele kwantumkortingen op tafel.
 • Wissel visitekaartjes uit zodra u een zakelijk gesprek begint.
 • Spreek uw zakenpartner bij voorkeur aan met een academische titel en achternaam.
 • Turkse ondernemers hebben een internationale oriëntatie en zijn goede onderhandelaars.
 • Ga respectvol met uw gesprekspartner en zijn land om.
 • Neem de tijd om de zaken te bespreken (geen haast).
 • Toon oprechte interesse in het welzijn van uw zakenpartner.
 • Vermijd gevoelige politieke onderwerpen.
 • Persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen zijn belangrijk.
 • De dresscode is formeel: pak met das.

Status

De Turkse zakelijke cultuur is formeel en kenmerkt zich door een hiërarchische structuur. Het is belangrijk dat u binnen het bedrijf waarmee u zaken wilt doen met de juiste persoon spreekt. Als u met een hooggeplaatst persoon aan tafel zit, is het verstandig zelf met een delegatie van vergelijkbaar ‘gewicht’ te komen.

Kom bij uw afspraken stipt op tijd. Het verdient aanbeveling kort van tevoren uw afspraak te bevestigen.

Contracten

Neem een juridisch adviseur in de arm die goed op de hoogte is van de Turkse handelswetten. Hij of zij moet kennis hebben van het Turkse recht voor het opstellen van een contract. Leg alles nauwkeurig schriftelijk vast. Doe dit bij voorkeur in het Engels. Onderteken de versie in het Nederlands en Turks niet. Leg in het contract vast wie de bevoegde rechter is in het geval van een conflict. De administratieve achterstand bij rechtbanken in Turkije is enorm. Stel contracten duidelijk op. Zorg dat de tegenpartij niets op een andere manier kan opvatten.

Relatiegeschenken

Gepaste relatiegeschenken zijn bijvoorbeeld koffie, elektronica of pennen, gegraveerd met uw bedrijfslogo. Gaat u bij een zakenrelatie thuis op bezoek, dan zijn bloemen of bonbons een gewaardeerd geschenk.

Meer informatie

 


  

Innovatie Attaché Netwerk Turkije

Turkije heeft de ambitie om de investeringen in innovatie en technologische ontwikkeling te vergroten. Het land richt zich daarbij vooral op de sectoren automotive, machinebouw, ICT, defensie, ruimtevaart, energie, water, voedsel en gezondheidszorg.

De vestiging van het IA-netwerk in Istanbul volgt de ontwikkelingen in Turkije en publiceert hierover.

Publicaties

Contact

De Innovatie Attaché werkt proactief samen met de Economische afdeling en de Landbouwraad van de Nederlandse ambassade in Ankara, het Consulaat-generaal in Istanbul en het Netherlands Business Support Office (NBSO) in Izmir.

Consulate General of the Kingdom of the Netherlands
Advisor for Innovation, Technology & Science | Netherlands Network for Innovation, Technology & Science (NL-NITS)
Istiklal Caddesi 197
3443 Beyoglu Istanbul, Turkey
T +90 530 844 2810
http://istanboel.nlconsulaat.org/