Verenigd Koninkrijk

Handelsinformatie Verenigd Koninkrijk

Voor informatie over de handel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk (VK) en over de Britse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handel Verenigd Koninkrijk met Nederland

Handelscijfers Nederland - Verenigd Koninkrijk

Het VK is al jarenlang een van de belangrijkste handelspartners van Nederland. Het VK bestaat uit Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. De belangrijkste exportproducten zijn chemische producten en machines. Daarnaast exporteert Nederland veel vlees, groente en fruit.

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met het VK in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers Verenigd Koninkrijk, januari 2017

In het overzichtsrapport Handels- en investeringscijfers Verenigd Koninkrijk-Nederland (pdf) vindt u informatie over onder meer Britse im- en export, economische ontwikkelingen en handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Britse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is met of zonder een Brexit een zeer belangrijke markt met vele kansen. Met ruim 63 miljoen inwoners is het een van de grootste markten in Europa. Helaas zijn er de komende jaren veel onduidelijkheden, waardoor het wat lastiger kan worden om de Britse markt te bewerken.

Consumentenmarkt

Het VK is een van de grootste consumentenmarkten in de wereld. De consumentenuitgaven gaan de komende jaren waarschijnlijk stagneren. De inkomens verschillen sterk van regio tot regio, net als de kosten voor levensonderhoud. Er is nog altijd een duidelijk verschil tussen de 'haves' en 'have nots'. De steden in het noorden van het VK zijn in opkomst, wat gepaard gaat met een groeiende belangstelling voor meer luxe goederen.

Consumentenloyaliteit vermindert door groeiende mobiliteit en het makkelijk verkrijgen van productinformatie. Consumenten gaan zeer gericht op zoek naar de beste deal. Er is in het VK een duidelijk trend naar het kopen van lokale producten.

Detailhandel

De detailhandel in het VK heeft het zwaar. Dit komt vooral door zware prijsconcurrentie en een groeiende E-commerce- en onlinemarkt. Toch is de detailhandel nog steeds de grootste private werkgever in het VK. Belangrijke ontwikkeling in de Britse detailhandel is “omni-channel retailing”, een combinatie van verschillende verkoopkanalen zoals winkel, online etc.

E-commerce

De Britse E-commercemarkt is een van de grootste in Europa en groeit nog steeds. Vooral elektronische apparatuur, kleding, schoeisel en accessoires worden online gekocht. Het is makkelijk om u op deze markt te begeven, maar de Britse consument heeft nog wel twijfels over de veiligheid van transacties naar het buitenland.

Men is in het VK gewend aan snelle aflevering. De koper kan op vele plekken producten laten afleveren om ze dan zelf op te halen. Hier moet u rekening mee houden als u de Britse E-commercemarkt betreedt. Online consumenten betalen in het VK het liefst met een creditcard, debitcard of Paypal.

Meer informatie
•    HollandUKTrade