Verenigde Arabische Emiraten

Handelsinformatie Verenigde Arabische Emiraten

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Verenigde Arabische Emiraten en over de economie van dit land kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Verenigde Arabische Emiraten

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met de Verenigde Arabische Emiraten in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handels- en investeringscijfers Nederland - Verenigde Arabische Emiraten (pdf, november 2016), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Economie van de Verenigde Arabische Emiraten

U vindt economische statistieken in het CIA World Factbook.

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Verenigde Arabische Emiraten

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE)  is een federatie van 7 Emiraten. Dit zijn Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaiwan, Fujairah en Ras Al Khaimah. Abu Dhabi en Dubai zijn voor Nederlandse bedrijven de belangrijkste Emiraten.

De VAE heeft bijna 8% van de wereldwijde oliereserves en 5% van degasreserves. Het gemiddeld inkomen bedroeg 50.000 USD in 2012. Hiermee is de VAE een van de rijkste landen ter wereld. Dubai staat bekend als het commerciële en zakelijke centrum van het Midden-Oosten. Het heeft een spilfunctie in de regio.

Directe verkoop

Producten en diensten kunnen in de VAE op verschillende manieren worden afgezet. Een mogelijkheid is directe verkoop aan lokale afnemers. Deze methode is vooral geschikt bij eenmalige leveringen. Ook als u de kwaliteit van een potentiële agent wilt testen is dit geschikt. De lokale afnemer moet wel in het bezit zijn van de juiste invoervergunningen.

Lokale agent

Heeft u voldoende vertrouwen in de markt? Dan is het aanstellen van een lokale agent een mogelijkheid. Wilt u goederen of diensten gaan leveren aan de overheid in een van de Emiraten? Of aan de federale overheid? Dan moet u zelfs beschikken over een lokale agent of vertegenwoordiger. Opdrachten in de overheidssfeer worden aanbesteed via openbare tenders. Om in te schrijven moet u geprekwalificeerd zijn. Alleen geprekwalificeerde bedrijven kunnen via een lokale handelsagent of projectsponsor op deze tenders inschrijven. De kwaliteit van de lokale agent is hierbij van doorslaggevende betekenis. Voor leveranties aan het ministerie van Defensie is tussenkomst van een agent juist verboden.

Eigen vestiging

Het opzetten van een eigen vestiging is het meest vergaande alternatief. Hetzelfde geldt voor het aangaan van een joint venture met een lokale partner. Deze opties komen doorgaans pas in aanmerking als er ruime ervaring is op de lokale markt.

Bij joint ventures mag een buitenlands bedrijf niet meer dan 49% van het eigendom bezitten. Momenteel is een conceptversie in behandeling van de nieuwe Company Law. Deze nieuwe wet maakt het in sommige gevallen mogelijk dat de buitenlandse partij meer dan 49% eigenaar is. In 'free zones' hebben buitenlandse ondernemingen al wel de mogelijkheid om volledig eigenaar te zijn.