Verenigde Staten

Handelsinformatie Verenigde Staten

Voor informatie over de handel tussen Nederland en de Verenigde Staten en over de Amerikaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Verenigde Staten

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met de Verenigde Staten in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

In een infographic op de website van het CBS vindt u gegevens over de handelsstromen tussen Nederland en de Verenigde Staten.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Uitgelicht: de handel met Californië

Deze infographic toont de Nederlandse handel met de staat Californië:

Handel Nederland - VS

Amerikaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Verenigde Staten

De Verenigde Staten heeft de grootste economie ter wereld. Met meer dan 310 miljoen inwoners is het een potentieel enorme afzetmarkt voor consumentengoederen.

Het aantal inwoners in de Verenigde Staten groeit al jaren gestaag. De meeste mensen wonen aan de Oostkust, de Westkust van Californië en de regio rondom Chicago.

Testmarkten

In staten als New York, Californië en Connecticut en steden zoals New York, Los Angeles en Chicago wordt relatief veel geld uitgegeven. Daarmee zijn het uitstekende testmarkten voor consumentengoederen. Wel moeten ondernemers rekening houden met regionale verschillen in smaak en voorkeur. Zo zijn consumenten in New York en Los Angeles doorgaans ontvankelijker voor nieuwe producten dan in steden in het Middenwesten van de VS. Daar zijn consumenten wat behoudender ingesteld.

Geld moet rollen

De Amerikaanse consumenten staan erom bekend om meer geld uit te geven dan Europese consumenten. En dit gaat nog steeds op, ondanks de crisis. De household saving rate (het percentage van het inkomen dat gespaard wordt vergeleken met het netto-inkomen) was de afgelopen jaren gestegen naar 4-6%. Maar het is begin 2013 weer gezakt naar het niveau van voor de crisis: 2,4%. Ter vergelijking: de landen uit de eurozone hebben in 2013 een household saving rate van 7,2%.

Zakendoen in de regio New York

Benieuwd naar ervaringen van Nederlandse ondernemers in New York? Bekijk dan de filmpjes, gemaakt door het Nederlandse consulaat-generaal in New York.

Meer informatie

US Bureau of Census: Bevolkingsstatistieken 
Trading Economics: Consumentenindicatoren
US Bureau of Labor Statistics: Consumentenuitgaven

Innovatie Attaché Netwerk Verenigde Staten

De VS is het meest innovatieve land ter wereld. Het land neemt 40% van de wereldwijde R&D-uitgaven voor zijn rekening en zet hoog in op innovatie. 

Het IA-netwerk in de VS richt zich op (ondernemende) onderzoekers, hightech starters, onderzoeksinstellingen/kennisinstituten en beleidsmakers, maar ook op investeerders in Nederland. Het netwerk volgt innovatie in de VS vanuit de vestigingen in Boston, San Francisco en Washington.

Publicaties