Vietnam

Handelsinformatie Vietnam

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Vietnam en over de Vietnamese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Vietnam

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Vietnam in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Vietnam-Nederland' (pdf) vindt u informatie over onder meer Vietnamese im- en export, economische ontwikkelingen en Vietnamese handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Vietnam.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Vietnamese economie

Vietnam is een opkomende markt. Het land is een van de snelst groeiende economieën van Azië. De bevolking is jong en treedt in toenemende mate toe tot de middenklasse. De vraag naar consumentengoederen neemt toe door een steeds grotere koopkracht en een gestage bevolkingsgroei.

Recente economische en sociale hervormingen hebben de deuren geopend voor buitenlandse investeerders. Door de nieuwe investeringen en de industriële ontwikkeling neemt de behoefte aan buitenlandse producten en diensten toe.

Nederland is de grootste Europese investeerder in Vietnam. Het land heeft veel potentie voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Op de website van de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) staat informatie over de Vietnamese economie. U vindt economische statistieken in het CIA World Factbook.

Vrijhandelsakkoord

Vietnam en de EU sloten in 2015 een akkoord over vrijmaking van de onderlinge handel. Dit akkoord treedt waarschijnlijk in 2018 in werking. Bijna alle tarieven worden op 0 gesteld. De resterende tarieven worden gradueel afgebouwd. Dit biedt voordelen voor zowel consumentenproducten als productiemiddelen (zoals machines).

Vietnam is ook onderdeel van de Trans Pacific Partnership agreement met landen als de VS, Japan, Canada, Australië. Bovendien is Vietnam onderdeel van de ASEAN Economic Community.

Daarmee is Vietnam een interessante optie voor de vestiging van productie. Dan krijgt u de voordelen van deze vrijhandelsakkoorden en van de aangesloten markten.

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Vietnam

Vietnam heeft een extreem jonge en merkbewuste bevolking. Er is een stijgende vraag naar consumentengoederen en ook de behoefte aan buitenlandse goederen en diensten neemt toe.

Vietnamezen zijn erg prijsbewust en ze waarderen scherpe prijzen. Ook is er voor een ondernemer winst te behalen op de overige voorwaarden van een handelsovereenkomst.

Consumentenmarkt

Het land is ruwweg onderverdeeld in 3 economische regio's, geconcentreerd rond de grote steden:

 • Ho Chi Minh stad (zuiden)
 • Hanoi (noorden)
 • Danang (midden)

Ho Chi Minh Stad is het commerciële centrum van het land. Hier woont de grootste concentratie consumenten met een hoog besteedbaar inkomen. Deze middenklasse groeit, ook in de naburige provincies Binh Duong, Dong Nai en Ba Ria-Vung Tau. Omdat meer dan de helft van alle buitenlandse consumptiegoederen hier verkocht wordt, doen bedrijven er goed aan in Ho Chi Minh stad te beginnen.

Distributiekanalen

De meest voorkomende distributiekanalen zijn im- en exportbedrijven, groothandel (zowel particuliere als staatsondernemingen), onafhankelijke Vietnamese agenten en distributeurs. Daarnaast verkoopt men de meeste goederen veelal via traditionele ‘wet and dry markets’ (markten met respectievelijk verse en langer houdbare producten) en straatverkoop. In de omgeving van de grote steden verschijnen steeds meer westers georiënteerde minimarkten en dag- en avondwinkels.

Shopping Malls en Supermarkten

Onder invloed van met name buitenlandse investeerders, neemt het aantal op westerse leest geschoeide supermarkten snel toe. Lage prijzen en een ruime beschikbaarheid van verse producten trekken de Vietnamese consumenten over de streep.
 
De hogere middenklasse en de hogere klasse  koopt luxegoederen, kleding en schoeisel in shoppingmalls. Deze Amerikaans aandoende winkelcentra worden in hoog tempo uit de grond gestampt en bieden naast winkels ook horeca en ander entertainment.

E-Commerce

De introductie van nieuwe betaalmethoden heeft een grote impuls gegeven aan het aantal internetverkopen. Omdat consumenten bank- en kredietkaarten te duur vinden, betalen ze vaak met Cash on Delivery en afbetalingsregelingen.
 
Kleding en schoeisel voeren de lijst aan van meest verkocht producten, gevolgd door (consumenten) elektronica. Internetshoppers blijken vooral gevoelig voor scherpe prijzen en kortingen. Door de stijgende verkopen van mobiele apparaten zal de groei van internetverkopen waarschijnlijk toenemen. M-Commerce zal waarschijnlijk een grote rol gaan spelen in gebieden met een slechtere vaste internetdekking. Binnen afzienbare tijd wordt mobiel de belangrijkste manier waarop Vietnamezen online gaan.

Bedrijfsvestiging

Als u in Vietnam een bedrijf wil beginnen, heeft u een vestigingsvergunning nodig. Verkoop via franchising is ook mogelijk. Dit in Vietnam relatief nieuwe model wint aan populariteit.
 
Heeft u geen eigen vestiging, dan kunt u alleen indirect zakendoen in het land. Dat doet u door het aanstellen van een agent of distributeur. Ga eerst na of de potentiële zakenpartner de vereiste vergunningen, faciliteiten en kapitaal heeft.

Agent

Een Vietnamese agent verkoopt goederen van een buitenlandse leverancier tegen commissie. De lokale koper koopt rechtstreeks van de buitenlandse leverancier. Doorgaans neemt een Vietnamese agent de volgende verantwoordelijkheden voor zijn rekening:

 • het leveren van marktinformatie;
 • het identificeren van sales leads;
 • promotie;
 • aftersales-service.

Daarnaast doet een agent wat verder in de agenturenovereenkomst is opgenomen.

Distributeur

De Vietnamese distributeur koopt de goederen van de buitenlandse leverancier voor wederverkoop. Meestal is de distributeur aansprakelijk voor het volledige bedrag van de gekochte goederen. In veel gevallen doet de distributeur ook dienst als agent voor dezelfde buitenlandse leverancier. Bij hoge bedragen betrekt de lokale koper liever direct van de buitenlandse leverancier.

Overheidsaanbestedingen

De (lokale) overheid en de staatsbedrijven zijn de belangrijkste afnemers van goederen en diensten. De wet op de aanbestedingen reguleert overheidsopdrachten. De sleutel tot het winnen van overheidscontracten is een goed contact tussen uw zakenrelatie en de betrokken overheidsinstantie.

Do's en Dont's in Vietnam

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Vietnam.

Omgangsvormen

Het Confucianisme is onlosmakelijk verbonden met de Vietnamese maatschappij. Hiërarchie, eer en respect voor leeftijd en senioriteit zijn erg belangrijk. Probeer altijd gezichtsverlies van uw gesprekspartner te voorkomen. Spreek hem of haar nooit publiekelijk tegen.

Zowel zakelijk als privé spreken Vietnamezen elkaar bij de voornaam aan. Bij Vietnamese namen komt eerst de achternaam en dan de middelste- en voornaam. Iemand die bijvoorbeeld Nguyen Hong Minh heet, wordt aangesproken als mister Minh. Zo zullen Vietnamezen Nederlanders meestal aanspreken met hun voornaam, bijvoorbeeld mister Frits. Verder:

 • Gebruik twee handen om iets aan iemand te geven.
 • Wijs niet met uw vinger. Gebruik liever uw hele hand.
 • Als u iemand wenkt, doe dat dan door met uw handpalm naar beneden een krabbende beweging te maken met uw vingers.
 • Sta niet met uw handen op uw heupen. Ook als u uw armen voor de borst kruist, vinden Vietnamezen dit vervelend.
 • Raak iemand niet op de schouder aan.

Zakendoen

 • Maak tijdig een afspraak met potentiële zakenpartners.
 • Vietnamezen zijn punctueel en verwachten van u dat u op tijd komt.
 • Een handdruk is een gebruikelijke begroeting bij zakendoen.
 • Investeer in een persoonlijke relatie met uw (potentiële) zakenpartner. Informeer naar gezondheid en familie en toon interesse in zijn of haar privéleven.
 • Mondelinge afspraken zijn bindend voor Vietnamezen. Probeer daarom geen beloften te doen waar u later eventueel op moet terugkomen. Dit kan leiden tot gezichtsverlies van uw gesprekspartner en van uzelf.
 • Zakelijke beslissingen worden op verschillende niveaus gemaakt. Onderhandelingen kunnen hierdoor in de ogen van Nederlanders onnodig lang lijken. Houd hier rekening mee.

Visitekaartjes

 • Begin uw eerste ontmoeting met een zakenpartner met de uitwisseling van visitekaartjes.
 • Geef en ontvang het visitekaartje met 2 handen.
 • Bestudeer het visitekaartje grondig voor u het op tafel legt.
 • Steek het kaartje niet in uw broekzak.
 • Geef uw visitekaartje met de Vietnamese tekst naar boven.

Relatiegeschenken

Geschenken geeft men meestal niet bij een eerste ontmoeting. Vietnamezen stellen prijs op eenvoudige relatiegeschenken als blijk van attentie. Gebruik bij voorkeur verpakkingspapier in de kleuren rood of goud (dit symboliseert geluk), maar vermijd blauw en zwart. Een Vietnamees zal uit beleefdheid een geschenk niet in het bijzijn van de gever openen.