Wit-Rusland

Handelsinformatie Wit-Rusland

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Wit-Rusland en over de Wit-Russische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Wit-Rusland

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Wit-Rusland in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Wit-Russische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Wit-Rusland

Wit-Rusland heeft een goed ontwikkelde infrastructuur voor rail- en wegvervoer en olie- en gaspijpleidingen. Het land wordt steeds meer beschouwd als draaischijf tussen West-Europa, Rusland en Azië.

Het land vormt met Rusland en Kazachstan een economische unie. Ieder jaar passeren ruim 100 ton goederen het land. Hiervan bestaat 90% uit transitovervoer tussen Rusland en de EU.

Consumentenmarkt

Wit-Rusland heeft ongeveer 9,5 miljoen inwoners. Het gemiddelde inkomen per capita in 2012 bedraagt omgerekend € 9.500. Hierbij moet worden opgemerkt dat de tegenstellingen in inkomen erg groot zijn. Voor Nederlandse bedrijven is de Wit-Russische markt nog vrijwel onbekend. Toch biedt dit land met een toenemende welvaart diverse mogelijkheden. Op zakelijk en industrieel gebied liggen hier interessante kansen.

Industriële markt

Wit-Rusland is een hoog geïndustrialiseerd land. Voor de voorziening van grondstoffen is het land nog in zekere mate afhankelijk van Rusland. In de industriële markt speelt vooral de zware industrie nog steeds een grote rol. De belangrijkste sectoren zijn transportmiddelen, metaalbewerking, machinebouw, elektrische en optische apparaten en voeding.

Detailhandel

De afgelopen jaren is de structuur van de Wit-Russische detailhandel sterk veranderd. Ook zijn er vele nieuwe winkelketens bijgekomen. De concurrentie is sterk toegenomen en vooral voor onafhankelijke detailhandelaren werd overleven een ware strijd.

In sectoren met voedingsmiddelen gingen consumenten in supermarkten over op goedkopere merken en producten. Impulsaankopen werden minder vanzelfsprekend en aankopen werden beperkt tot het meest noodzakelijke. Dezelfde trends waren te zien in de non-food detailhandel.  Daar hadden duurzame consumptiegoederen te lijden onder de beperkingen voor consumentenkrediet.

Sommige detailhandelaren wisten zich sneller aan te passen aan de gewijzigde economische omstandigheden. Eurotorg ZAO opende bijvoorbeeld een nieuwe grootschalige winkel in Minsk en positioneerde zijn Euroopt supermarkten als discounter. Tegelijkertijd zagen andere ketens zich gedwongen af te zien van uitbreiding.

De snelle ontwikkeling van de Wit-Russische detailhandel trok de interesse van een aantal buitenlandse marktspelers. Zij waren doorgaans afkomstig uit Rusland. Onder de meest aanzienlijke spelers zijn Euroset en Svyaznoy (ICT en consumentenelektronica), Prostore (hypermarkten), Almi en Belmarket (supermarkten). De Finse Kesko Group verkreeg een meerderheidsaandeel in de lokale dhz-markt en tuincentra keten Oma via het Litouwse dochterbedrijf Senukai.

Het lokale bedrijf Trans Euro Trading verwierf de licentie voor opening van Mothercare winkels. International Finance Corporation (IFC) verwierf een minderheidsaandeel in de lokale supermarktketen Rublevski. Internationale spelers als Avon en Oriflame vertegenwoordigen het merendeel van de verkoop van persoonlijke verzorgingsproducten.

Consumentenelektronica en huishoudelijke elektrische apparaten domineren vooral online verkopen. Deze vorm van verkoop is nog onvoldoende ontwikkeld. Het is feitelijk alleen beschikbaar voor consumenten in de stedelijke gebieden. Daarnaast ontbreekt een consistent online betalingssysteem.

Do's en Dont's in Wit-Rusland

Wilt u zakendoen in Wit-Rusland? Lees dan de onderstaande tips.

  • Zakenbesprekingen zijn in het algemeen formeel van opzet en bescheiden van karakter. Goed oogcontact is belangrijk. Zorg voor een professionele vertaler.
  • Persoonlijke relaties zijn van groot belang. Het opzetten van een zakelijke relatie is gebaseerd op vertrouwen en is essentieel voor een succesvolle afronding. Witrussen houden zaken en privé meestal gescheiden. Stel daarom geen persoonlijke vragen tijdens zakelijke afspraken en vermijd kritiek en politieke onderwerpen.
  • Wees geduldig: ondanks een goed product en een aantrekkelijke prijs kan het besluitvormingsproces meer tijd nodig hebben. Dit heeft te maken met bureaucratie en hiërarchische processen. Ook in het zakenleven neemt de hoogste autoriteit uiteindelijk het besluit.
  • De oudere generatie introduceert zichzelf doorgaans met voornaam en familienaam. Spreek uw zakenpartner niet aan met de voornaam, tenzij het is aangegeven dat u dit mag doen. Wees in zekere mate gereserveerd: zeker in het begin kan overdreven vriendelijkheid negatief worden geïnterpreteerd.
  • Zorg voor tweetalige business cards met Engels aan de ene kant en Russisch aan de andere kant. Wissel deze uit met iedere aanwezige voor het begin van een overleg.
  • Sta open voor de aangeboden diners. Het sociale leven en opbouwen van relaties in Wit-Rusland speelt zich gewoonlijk af rondom voedsel en drank. De sterke drank kan daarbij rijkelijk vloeien. Drink daarom in een gepast tempo.

Exportregels Wit-Rusland

Gaat u goederen exporteren naar Wit-Rusland? Hou dan rekening met invoerrechten en met de regels voor tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Agenten en importeurs vinden in Wit-Rusland

Het vinden van een geschikte agent of importeur is in Wit-Rusland niet gemakkelijk. Agenten zijn niet georganiseerd en er is geen overzicht van actieve agenten.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) of gespecialiseerde bureaus kunnen u helpen bij het vinden van een geschikte agent.

Invoerrechten en documenten

De exportdocumenten en invoertarieven verschillen per land en per product. De juiste documenten en tarieven vindt u met de hulp van de goederencode (HS-code). U vindt de HS-code bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of via de BelastingTelefoon Douane: 0800 0143.

In de Market Access Database vindt u een overzicht van het douanetarief en van andere heffingen. Kies de optie Tariffs en selecteer daarna het exportland en de HS-code. Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kiest u de optie Procedures and formalities. Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Exportdocumenten aanvragen

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Tijdelijke invoer

Voor tijdelijke in- en uitvoer van goederen kunt u gebruikmaken van een ATA-carnet. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. Een ATA-carnet is 1 jaar geldig.

De aanvraag van een ATA-carnet doet u bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt het carnet gebruiken bij de tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld reclamemateriaal, bepaalde gereedschappen en muziekinstrumenten. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. U vindt de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).

Producteisen

Wit-Rusland hanteert bepaalde eisen waar producten en verpakkingen aan moeten voldoen. Bekijk meer informatie over producteisen.