Zuid-Korea

Handelsinformatie Zuid-Korea

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Zuid-Korea en over de Zuid-Koreaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).


Invoer en uitvoer

Import en export Nederland en Zuid-Korea

Meer handelscijfers Nederland - Zuid-Korea

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Zuid-Korea in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Zuid-Koreaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Zuid-Korea

Zuid-Korea is de 15e economie ter wereld, en is de 2e Nederlandse exportmarkt in Azië. Er is nu een Free Trade Agreement (FTA) tussen Zuid-Korea en de Europese Unie. Dit maakt de Koreaanse markt extra aantrekkelijk voor Nederlandse exporteurs.

De open Koreaanse economie doet het goed vergeleken met andere open economieën. De urbanisatiegraad in Zuid-Korea is hoog. Daarom concentreert de markt voor consumentenproducten zich in de grote steden. De groothandel speelt een overheersende rol in het distributiesysteem. De detailhandel zit ingewikkeld in elkaar.

Detailhandel

Kleine familiewinkels, marktkramen en straatverkopers wijken steeds meer voor grote supermarkten en warenhuizen. Deze bedrijven zijn vaak in handen van de chaebols (conglomeraten). Hierdoor hebben enkele buitenlandse detailhandelsketens hun positie op de Koreaanse markt niet kunnen handhaven. Tesco is dit overigens wel gelukt, door een joint venture aan te gaan met Samsung. Ook andere vormen van detailhandel hebben succes, zoals discounters, tv home shopping, gespecialiseerde winkels, onlinewinkels en outlet stores.

Voor de Nederlandse exporteur bestaat de kortste weg naar de klant uit het rechtstreeks zakendoen met de detaillist. Meestal met een 'department store' met een speciale afdeling voor buitenlandse producten. In andere gevallen moet u zakendoen via inkopers, tussenpersonen en groot- en kleinhandelaren. De warenhuizen leggen de nadruk op luxe en kwaliteit. Voor de minder luxe producten komt u al snel terecht bij de chaebols als afnemer. Het is daarom raadzaam een agent aan te stellen die namens de betrokken chaebol kan importeren.

Consumentenbestedingen

De Zuid-Koreanen zijn een relatief welvarend volk. Door de wereldwijde crisis plannen de Koreanen hun uitgaven nu ook op de langere termijn. Het aandeel impulsaankopen is dan ook afgenomen. Daar staat tegenover dat uitgaven aan gezondheidsproducten toenemen. Ook aan medische diensten (inclusief particuliere ziektekostenverzekeringen), vrij verkrijgbare medicijnen, medische behandelingen en onderwijs wordt meer uitgegeven. 

Steeds meer Koreanen investeren in financiële producten (zoals pensioenvoorzieningen en beleggingsproducten). Waarbij ze zich meer toeleggen op de lange termijn dan alleen op gewin op korte termijn. Een andere trend is de toenemende wens van de Koreaanse consument om meer van het leven te genieten. En het besef groeit dat er meer is dan werken alleen. Dit vertaalt zich in toenemende uitgaven aan vrijetijdsbesteding, inclusief horeca, recreatie en sport.

Koreanen hebben veel aandacht voor de kwaliteit van een product. En zijn graag bereid om meer geld te besteden aan producten van hoge kwaliteit. Koreanen zijn erg merkgevoelig en geven veel geld uit aan 'premium brands'. Ook wordt de aandacht voor (product)design steeds groter.

Industriële markt

Koreanen staan bekend als uitermate scherpe onderhandelaars. Producenten zijn prijsbewust en beschouwen Europese en Amerikaanse producten al snel als te duur. Er wordt eerst gekeken naar goederen uit Japan, China of elders in de regio. Zuid-Korea is een exportgeoriënteerde economie. Producenten moeten concurreren op de wereldmarkt en de arbeidskosten zijn niet echt laag. Daarom letten ze meer op de prijs van grondstoffen en machines dan op de kwaliteit.

Tegelijkertijd streeft Korea naar het exporteren van producten van hoge kwaliteit. Hierdoor is de prijs van geïmporteerde goederen minder een bepalende factor. Een ander kenmerk is de tendens naar 'gebundelde' prijzen. Ook wordt software (technische en andere dienstencomponenten) ondergewaardeerd. In het bijzonder bij het aanbesteden van belangrijke systemen.

Aftersalesservice

Aftersalesservice is vaak nog ondergeschikt aan product- en prijsoverwegingen. Koreaanse fabrieken vertrouwen op hun traditionele leveranciers en eigen technische diensten voor onderhoud. Service heeft een belangrijke plaats ingenomen. Dit komt door de toenemende internationale concurrentie op de lokale markt.

Japanse leveranciers sturen tegen geringe kosten en inspanningen specialisten naar Korea voor vakkundige installatie, onderhoud en reparatie. Dit komt door de ligging en de overeenkomsten in de zakencultuur. Voor Europese en Amerikaanse bedrijven is het daarom aan te raden een regionaal steunpunt op te zetten. Zo kunt u service bieden voor in Korea verkochte apparatuur. Daarnaast is een training van het personeel van de Koreaanse afnemer een goed verkoopargument.

Do's en Dont's in Zuid-Korea

Wilt u zakendoen in Zuid-Korea? Lees dan onderstaande tips.

Zakelijke contacten

 • Kom bij afspraken altijd op tijd. Dit is in het drukke verkeer van Seoul niet altijd eenvoudig.
 • Koreanen zijn gevoelig voor hiërarchie en status. Het is belangrijk door de juiste persoon geïntroduceerd te worden. Een formele introductie door de Nederlandse ambassade in Seoul kan deuren openen die anders misschien gesloten zouden blijven.
 • Spreek uw Koreaanse gesprekspartner aan met zijn titel of met de benaming van zijn functie. Het is niet gebruikelijk iemand snel bij de voornaam te noemen.
  In Korea wordt de achternaam voorop gezet, gevolgd door meestal twee voornamen die soms zijn verbonden met een streepje. Tussen de achternaam en de voornamen zet men een komma. Een denkbeeldige mr. Lee heet bijvoorbeeld voluit: Lee, Koo-Sik.
 • Plaats op visitekaartjes niet alleen uw naam, maar ook duidelijk uw functie in het Engels. Of beter nog in het Koreaans. Hiërarchie, senioriteit en status spelen een belangrijke rol in Korea. Stem uw functiebenaming af op uw gesprekspartner.
  Geef en ontvang visitekaartjes altijd met twee handen, dit wordt gezien als een teken van respect. Bestudeer het kaartje aandachtig alvorens het weg te stoppen.
 • Streef naar goede persoonlijke relaties. Probeer niet direct spijkers met koppen te slaan. Dat is in Korea niet de gewoonte. Vaak komen verder in het gesprek persoonlijker zaken aan de orde. Men wil elkaar eerst leren kennen. Soms moet u een aantal bezoeken afleggen voordat u zaken kunt doen.
 • Er is ook veel gevoel voor decorum, beleefdheid en fatsoen. Een van de beleefdheidsrituelen is het uitwisselen van relatiegeschenken. Het is niet gebruikelijk een relatiegeschenk te openen in het bijzijn van de gever.
 • Naast de formele hiërarchie kent elke organisatie een misschien wel sterkere informele hiërarchie. Die bestaat uit persoonlijke relaties (vriendschappen, studiegenoten, familie).

Onderhandelen

 • Houd er rekening mee dat Korea geen land is van geschreven contracten. Koreanen hechten ìn het algemeen een andere betekenis aan documenten dan Europeanen. Men houdt niet van gedetailleerde contracten, omdat daaruit een zeker wantrouwen spreekt.
 • Echte onderhandelingen beginnen vaak na ondertekening van het contract. Probeer gezichtsverlies te vermijden. Oefen niet te veel pressie uit bij de onderhandeling. Wees voorzichtig met kritiek. Koreanen zijn goede onderhandelaars, die vaak tot het uiterste kunnen gaan. Word niet boos, bewaar uw geduld en wees standvastig bij onderhandelingen.
 • Geef de Koreanen de tijd voor het nemen van beslissingen. Die worden vaak door hogergeplaatsten genomen.
 • Reken niet op een langetermijnplanning. Na een beslissing regelen Koreanen veel op korte termijn. Zij verwachten dat ook van de zakenpartner.
 • Doe mee met 'entertainment' en laat u vermaken. In Nederland is feest op zijn plaats na ondertekening van een contract. In Korea is dat juist andersom. Ga daarom altijd in op uitnodigingen en doe eens iets terug. Zakelijk entertainment kan bestaan uit een bezoek aan een restaurant, karaokebar, of 'drinking seats'. Het is niet ongebruikelijk dat er aanzienlijke hoeveelheden alcohol worden gedronken. Voel u daartoe niet verplicht, maar sla het af met een beleefd excuus. Een partij golf spelen is steeds vaker een vorm van (zakelijke) ontspanning.

Taal

Ga er niet van uit dat alles wat u zegt wordt begrepen. Niet iedereen beheerst het Engels even goed. Kies uw woorden daarom zorgvuldig en toets of uw gesprekspartner u begrijpt. Het inschakelen van een tolk bespaart u veel problemen. Zeker bij onderhandelingen of als u voor een groter publiek moet spreken.

Meer informatie

Innovatie Attaché Netwerk Zuid-Korea

Korea is voor velen een onbekend land. ‘The land of the morning calm’ is in zeer korte tijd opgeklommen tot een van de grootste economieën ter wereld en behoort momenteel tot de G20 landen.

Korea is nu de 15e economie ter wereld en staat hiermee boven Nederland. Kortom, Korea is een wereldspeler van formaat. Het IA-netwerk in Seoel volgt de innovatie in het land.

Publicaties

Contact

Heeft u vragen over Koreaanse technologie, bent u geïnteresseerd in technologische samenwerking met een Koreaanse bedrijf of zoekt u naar een partner voor joint-development van nieuwe producten? Neemt dan contact met op met Peter Wijlhuizen of Jeong Eun Ha.

Netherlands Office of Science and Technology
Royal Netherlands Embassy
10F Jeongdong Building
15-5 Jeong-dong, Jung-gu
Seoul, 100-784
Zuid-Korea

Contactpersoon: Peter Wijlhuizen
T +82 2 311 8600
F +82 2 311 8650
M +82 10 2017 9517
E pw@nost-korea.com
Twitter TWA_Seoul