Zweden

Handelsinformatie Zweden

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Zweden en over de Zweedse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handel Zweden met Nederland

Handelscijfers Nederland -Zweden

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Zweden in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handelscijfers Nederland en Zweden (pdf), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Zweedse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Zweden

Zweden heeft een open economie die sterk afhankelijk is van export en import. Het land exporteert meer dan de helft van de Zweedse producten.

De Zweden staan open voor nieuwe technologieën. Ze zijn van oudsher koplopers in het gebruik van telecomtoepassingen.

Testmarkt

Zweedse bedrijven investeren veel in Research & Development. Innovatieve ontwikkelingen zijn zeer belangrijk voor de bedrijfsvoering.

Zweden wordt vaak gebruikt als testmarkt, bijvoorbeeld voor cleantechproducten. Ook voor Nederlandse producten en diensten is het een uitstekende testmarkt, vanwege de vergelijkbare marktkenmerken en consumentenvoorkeuren.

Consumentenmarkt

Zweden is het 3e grootste land van Europa en het grootste land van de Nordics met ruim 9,5 miljoen consumenten. Zij behoort met de andere Scandinavische landen en Finland tot de meest welvarende en innovatieve landen ter wereld. Een interessant markt voor u. Dit land kan voor u de toegangspoort zijn tot de Deense, Noorse en Finse markt.

De Zweed is trendgevoelig. Daarnaast is Zweden een populaire testmarkt. Bij de aankoop van nieuwe producten of diensten staan de eigenschappen betrouwbaarheid, duurzaamheid en veiligheid voorop. Bedrijven die 'echte Zweedse' producten verkopen zijn voor de consument betrouwbaar.

Rapporten, kwalificaties en certificaten die in Zweden erkend worden, zijn goede hulpmiddelen. Denk hierbij aan ISO-kwalificatie en TÜV-certificaten.

Do's en Dont's in Zweden

Het Nederlandse product en de Nederlandse zakenpartner genieten in Zweden van oudsher een goede reputatie. Maar ook al spreken Nederlanders en Zweden snel 'dezelfde taal' op cultureel en sociaal gebied, toch zijn er verschillen waarmee u rekening moet houden.

Hieronder vindt u tips om op een succesvolle manier zaken te doen in Zweden.

Een afspraak maken

Over het algemeen zal het niet moeilijk zijn om een zakelijke afspraak te maken. Zweedse managers zijn doorgaans zeer toegankelijk.

  • Maak bij voorkeur de afspraak tenminste drie weken van te voren.
  • De werktijden in Zweden liggen over het algemeen wat vroeger dan in Nederland.
  • In juli zijn veel Zweden met vakantie. Het kan gebeuren dat alleen contact met de telefonist(e) of secretaresse mogelijk is.

De bespreking

Besprekingen gaan snel en zijn to the point. Zweden komen over het algemeen direct ter zake zonder inleidend praatje.

  • Houdt (Powerpoint)presentaties realistisch en gedetailleerd.
  • Gegevens, feiten en grafieken zijn belangrijk. Emotionele argumenten hebben weinig effect.
  • Geef bij besprekingen de gesprekspartner(s) vooral de tijd een beslissing te nemen. Er is vaak een aanloopperiode nodig. Bij het nemen van belangrijke beslissingen zijn veel mensen binnen de organisatie betrokken. Het bewerken van deze markt vergt geduld en grondige voorbereiding.

Presentatie

  • Draag correcte kleding en kom op tijd voor afspraken.
  • Punctualiteit wordt op prijs gesteld. Maak daarom ook niet te veel afspraken op een dag. De reistijden kunnen tegenvallen.
  • Zorg ervoor dat u voldoende visitekaartjes meebrengt waarop uw functie in het Engels staat vermeld. Toevoeging van academische titels is niet noodzakelijk. Vermeld op het kaartje liefst uw voornaam of roepnaam en volsta niet met initialen.
  • Zorg voor een goede brochure in het Engels of Zweeds.

Taal

De meeste Zweden spreken uitstekend Engels. De oudere generatie beheerst soms nog het Duits. Een paar mooie Zweedse zinnen helpen vaak het ijs te breken.

Relatiegeschenken

Relatiegeschenken zijn bij een eerste contact niet gebruikelijk. Eventueel kunt u een kleine attentie geven, zoals een voorwerp met firmalogo, een agenda of (bedrijfs)stropdas. Het zijn geschenken die voor de ontvanger geen verplichtingen scheppen. Vermijd dure geschenken. Deze worden door de fiscus als een vorm van inkomen beschouwd.