Zwitserland

Handelsinformatie Zwitserland

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Zwitserland en over de Zwitserse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Zwitserland

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Zwitserland in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Zwitsere economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Zwitserland

Zwitserland heeft 8 miljoen inwoners die relatief veel te besteden hebben. Het aantal inwoners van Zwitserland neemt nog steeds toe, vooral door immigratie van hoogopgeleide arbeidskrachten. Toch is het geen eenvoudig land om een product of dienst op de markt te brengen.

Het land maakt geen deel uit van de Europese Unie. Hierdoor gelden voor bepaalde productgroepen, zoals agrarische producten, hoge invoerrechten. Ook stellen Zwitsers hoge eisen aan de kwaliteit van producten en dienstverlening.

Uitgaven consumenten

Het besteedbare inkomen en de consumptieve uitgaven zijn de afgelopen jaren gestegen. Ruim 60% van de bevolking woont in het Duitstalige deel van Zwitserland. Hieronder vallen steden zoals Zürich, Bazel en Bern. De Duitstalige kantons lijken in een aantal opzichten op Duitsland, zeker op het zuidelijke deel. Toch zijn er behoorlijke verschillen. Bereid u zich daarom goed voor. Dit is van belang om er succesvol zaken te kunnen doen.

Detailhandel

De omzet in de Zwitserse detailhandel stijgt. De omzet over 2012 bedroeg 100 miljard Zwitserse frank. Ongeveer 170 moderne winkelcentra, waaronder Glatt bij Zürich, Sihlcity Zürich en Westside Bern, genieten veel populariteit. Van de 2 grote retailers Coop en Migros is altijd minimaal 1 in een winkelcentrum vertegenwoordigd. Coop kende in 2012 een omzetgroei van 1,5%, Migros van 2,3%. Deze stijging had vooral te maken met de groei van het bio-assortiment met 9,1%.

Door de sterke frank gaan steeds meer Zwitsers in het weekend naar het buitenland. Door de inkopen vloeit volgens schattingen 5 tot 6 miljard Zwitserse frank af naar de omringende (EU-)landen. Verder wordt kopen via internet steeds populairder.

Business to Business (B2B)

De belangrijkste sectoren in Zwitserland zijn:

 • de machine- elektro- en metaalindustrie (mem);
 • de chemische en farmaceutische industrie;
 • financiële diensten;
 • de horloge-industrie;
 • medische technologie.

De Zwitserse industrie heeft innovatie en technologische know-how hoog in het vaandel staan. Vooral het midden- en kleinbedrijf vormt in Zwitserland de industrie.

Investeren in Zwitserland

Zwitserland is erg actief in het aantrekken van buitenlandse investeerders. Het land kent aantrekkelijke vestigingsvoordelen zoals:

 • een open economie;
 • innovatiekrachtige bedrijven;
 • een stabiel politiek klimaat;
 • goede infrastructuur;
 • concurrerende belastingen.

Meer informatie: Switzerland Global Enterprise.

Do's en Dont's in Zwitserland

Zwitserland bestaat uit 26 relatief autonome kantons. De Zwitser doet graag zaken met iemand uit het eigen kanton of het eigen taalgebied. Pas daarna zal hij over de grens kijken. 

Er zijn 4 officiële talen: Duits, Frans, Italiaans en Reto-Romaans (alleen gesproken in het kanton Graubünden). Het merendeel van de Zwitsers spreekt ook Engels.

Besprekingen

 • Kleed u zakelijk en kom afspraken stipt na. Beter 5 minuten te vroeg dan te laat.
 • De kwaliteit van het product en de service eromheen (presentatie, service en nazorg) moeten de meeste aandacht krijgen. De prijs is van minder belang in Zwitserland.
 • Zwitserse bedrijven zijn tussen 8.00 en 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur telefonisch het beste bereikbaar. In veel bedrijven en overheidsinstellingen is het overigens heel gewoon om de werkdag al om 7.00 uur te beginnen.
 • De Zwitser hecht waarde aan het scheiden van werk en privé.

Status

Zwitsers zijn over het algemeen afwachtend en gereserveerd. Ze zijn weliswaar minder formeel dan Duitsers, maar verwachten ook dat buitenlanders gevoel hebben voor hiërarchische verhoudingen.

Men is bijna altijd bereid om in een vreemde taal te spreken. Toch is het goed de taal van het betrokken kanton te gebruiken voor al uw documentatie- en presentatiemateriaal. Ook voor de visitekaartjes.

Contracten

Informatie over (juridische) regelgeving is in Zwitserland goed te vinden en vaak in meerdere talen beschikbaar. Houd u er rekening mee dat procedures en regelgeving per kanton sterk kunnen verschillen.

Relatiegeschenken

De Zwitsers waarderen typisch Hollandse souvenirs of lokale kleinigheden. Het is geen gewoonte flink uit te pakken met cadeaus.

Innovatie Attaché Netwerk Zwitserland

Zwitserland presteert zeer goed in internationale ranglijsten op het gebied van concurrentiekracht en innovatie en neemt vaak een eerste of tweede plaats in.

Een groot aantal nauw samenhangende factoren ligt ten grondslag aan de hoge scores van Zwitserland. Ten dele zijn deze historisch, geografisch of cultureel bepaald. Een voorbeeld hiervan zijn de gespecialiseerde sectorstructuur met organisch gegroeide hechte clusters in de microtechnologie, medische technologie, biotechnologie en de farmaceutische sector. Een ander voorbeeld is het leefklimaat van Zwitserland en de daarmee samenhangende populariteit van het land als vestigingslocatie voor zowel bedrijven als individuele onderzoekers.

De Innovatie Attachés in Berlijn volgen innovatie in Zwitserland.

Publicaties