Coaching vouchers (RVO SIB-voucher)

Bent u een mkb-ondernemer en heeft u geen of weinig ervaring met zakendoen op buitenlandse markten? Wilt gaan exporteren? Bent u bereid tijd en geld te investeren om echt stappen over de grens te zetten? Dan is individuele coaching iets voor u.

Coachtraject

Het coachtraject wordt uitgevoerd door een adviseur van een private organisatie. U kiest zelf met wie u wilt samenwerken. Deze organisatie en de betreffende adviseur moeten aan de door RVO.nl gestelde voorwaarden voldoen. In het overzicht SIB-uitvoerders vindt u de organisaties en adviseurs die door RVO.nl zijn aangemerkt als uitvoerder.

Samen onderzoekt u de mogelijkheden en risico’s in het buitenland. U werkt toe naar een concreet actieplan voor een internationaliseringsstrategie. In 3 tot 5 sessies met de adviseur/coach komt aan bod:

 • Waar is uw onderneming goed in? Wat wilt u bereiken? Welke landen bieden kansen?
 • Hoe aantrekkelijk zijn de gekozen landen? Welke informatie heeft u nodig om dit te bepalen? Wat heeft u nodig om uw kansen in deze landen te verzilveren? Welke concrete stappen moet u daarvoor nemen?

Het coachtraject duurt gemiddeld 4 maanden.

Voorwaarden

 • U bent mkb-ondernemer. Met de mkb-toets kunt u nagaan of uw organisatie geldt als een mkb-onderneming.
 • In het afgelopen jaar bedroeg de export niet meer dan 25 procent van de totale omzet van uw onderneming; of uw onderneming staat niet langer dan drie jaar ingeschreven  bij de Kamer van Koophandel.
 • In totaal mag uw onderneming, of de groep waartoe uw onderneming behoort, in het huidige en de 2 voorgaande belastingjaren maximaal € 200.000 aan de-minimissteun ontvangen.

Voor verschillende sectoren gelden extra voorwaarden:

 • Voor de sector wegvervoer geldt een plafond van € 100.000.
 • Voor de visserijsector geldt een plafond van € 30.000.
 • Voor de landbouwproductiesector geldt een plafond van € 15.000.

Budget

Voor 2017 zijn 1.000 vouchers beschikbaar. Het budget is € 2,4 miljoen.

Voucher individuele coaching aanvragen

U kunt de voucher individuele coaching aanvragen via mijn.rvo.nl. De voucher is 6 maanden geldig.

Bij het laatste gesprek ondertekent u de voucher en geeft u deze aan de adviseur. Dit geldt als bewijs van de geleverde dienst. Met de voucher ‘betaalt’ u dus de diensten van de adviseur. Het is geen financiële bijdrage voor de uitvoering van eventuele acties na het coachingstraject.

De adviseur verzilvert de voucher bij RVO.nl. Per MKB-onderneming kan één voucher individuele coaching aangevraagd worden.

Voucherwaarde

De voucherwaarde is € 2.400 (exclusief 21% btw). U betaalt € 504 btw aan de adviseur/coach. Deze kunt u weer terugvragen in uw btw-aangifte.

Criteria voor de uitvoerende organisatie en adviseur

Om de trajecten individuele coaching in het kader van Vouchers Internationaal Ondernemen uit te kunnen voeren, moeten de organisatie en de adviseur voldoen aan een aantal criteria:

De organisatie

 • heeft als een van de kerntaken het adviseren van exporterende MKB-ondernemingen;
 • beschikt over brede internationale expertise die land- en regio-overstijgend is.

De adviseur

 • beschikt over ten minste hbo werk- en denkniveau;
 • heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar praktijkervaring op het terrein van export;
 • heeft 3 of meer jaren ervaring met het adviseren en begeleiden van mkb-ondernemingen op het terrein van internationaal ondernemen en export;