4.000 euro tegemoetkoming schade COVID-19

29/03/2020

Mkb bedrijven, zowel met als zonder personeel, in branches die direct zijn getroffen door de overheidsmaatrehelen vanwege het coronavirus, kunnen een aanvraag indienen voor een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro, vrijgesteld van belastingen. Deze Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is vrij te besteden.

Voor wie is deze tegemoetkoming

Deze tegemoetkoming is bedoeld voor bedrijven die, door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies, schade lijden. Je komt in aanmerking als je voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes.

Sectoren die hier aanspraak op maken

Een eerste afbakening van de doelgroep van deze beleidsregel zijn ondernemingen in de sectoren:

 • eet- en drinkgelegenheden
 • bioscopen
 • haar- en schoonheidsverzorging
 • reisbemiddeling en reisorganisaties
 • rijschoolhouders
 • sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
 • bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen
 • evenementenlocaties en organisatoren
 • casino’s

Om aanspraak te kunnen maken op deze regeling, moest je op 15 maart 2020 met een van deze codes als hoofdactiviteit vermeld staan in het KVK Handelsregister.

Waar vind ik mijn SBI-code?

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en deze code is gekoppeld aan de hoofdactiviteit van een bedrijf in het KVK Handelsregister. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. De SBI-code van je hoofdactiviteit staat op het Uittreksel Handelsregister van je inschrijving bij KVK. De hoofdactiviteit is altijd de bovenste code. Eventuele nevenactiviteiten tellen niet mee voor de tegemoetkoming.

Eenmanszaken kunnen hun gegevens gratis bekijken. Gebruikers van de KVK App Handelsregister krijgen 30 gratis inzagen per jaar.

Het met terugwerkende kracht opgeven van wijzigingen in gegevens zoals adresgegevens en/of (hoofd)activiteit(en) is altijd mogelijk. Maar je kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming van 4.000 euro.

Voorwaarden

 • De onderneming is opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister vóór 16 maart 2020.
  Ondernemingen kunnen verschillende rechtsvormen hebben. Bijvoorbeeld: eenmanszaak, besloten vennootschap (bv), vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), maatschap, coöperatie, vereniging en stichting.
 • In de onderneming zijn maximaal 250 personen werkzaam. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • De hoofdactiviteit van de onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste SBI-codes.
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland waarvan het vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Niet-horecaondernemingen verklaren, tijdens de aanvraag, ten minste 1 vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren, tijdens de aanvraag, in elk geval 1 horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
 • De tegemoetkoming bedraagt eenmalig 4.000 euro per onderneming (en niet per vestiging).
 • De ondernemer geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
 • De onderneming is niet failliet.
 • De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • De ondernemer verklaart dat hij, van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, een omzetverlies verwacht van ten minste 4.000 euro.
 • De ondernemer verklaart ten minste 4.000 euro aan vaste lasten te verwachten in de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • De ondernemer verklaart bij de aanvraag dat over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan 200.000 euro aan overheidssteun is ontvangen (de-minimisverordening). Ondernemingen die het gehele bedrag al hebben uitgeput komen niet in aanmerking voor de regeling.
 • De onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

Aanvragen

Je kunt vanaf nu een aanvraag voor de tegemoetkoming van 4.000 euro indienen bij RVO.nl. Aanvragen doe je online via de website van RVO.nl. Bij verstrekking van de juiste gegevens zal de aanvraag binnen 3 weken worden goedgekeurd en uitbetaald. RVO zet echter alles op alles om dit binnen 1 week te doen.

Je hebt 3 maanden de tijd, dus tot en met vrijdag 26 juni 2020, om een aanvraag in te dienen.

Voorbereiden op de aanvraag

Een aantal KVK-gegevens wordt automatisch ingevuld bij het doen van de online aanvraag. Controleer die gegevens. Bekijk het overzicht met vragen in het online aanvraagformulier (pdf) en verzamel vooraf alle benodigde gegevens.

Wat heb je nodig?

 • eHerkenningsmiddel niveau 1 of DigiD
 • KVK-nummer van je onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN)
 • SBI-code van de hoofdactiviteit van je onderneming
 • bankrekeningnummer van je onderneming
 • correspondentie- en bezoekadres van je onderneming
 • contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres

Als een intermediair de aanvraag indient heb je een machtiging nodig. Deze machtiging hoef je niet mee te sturen, maar kan wel worden opgevraagd bij controles.

Beoordeling

Bij de beoordeling wordt bekeken of je aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Daarbij wordt uitgegaan van de gegevens in het Handelsregister op 15 maart 2020. Via KVK voert RVO.nl een faillissementscontrole uit.

Controle en handhaving

De controle op de aanvragen gebeurt achteraf, ook als deze via een intermediair lopen. Blijkt dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan wordt het uitbetaalde bedrag herzien of teruggevorderd. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling.