8 tips voor een goede voorbereiding op de Brexit

06/02/2018

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koningrijk de EU. Het lijkt nog ver weg, maar… time flies. De Brexit gaat ook impact hebben op het Nederlandse en Drentse bedrijfsleven. VNO-NCW en MKB-NL hebben 8 tips  voor een goede voorbereiding op de Brexit.

De onderhandelingen over de toekomstige handelsrelatie met het VK gaan beginnen. Wordt het een ‘harde en chaotische Brexit’ of een ‘zachte landing’? De uitkomst is ongewis. Toch tikt de klok door naar 29 maart 2019, de dag dat het VK de EU verlaat. Hieronder 8 tips voor ondernemers om met de voorbereidingen te starten.

1. Wijs iemand aan als ‘Brexit-verantwoordelijke’ en betrek eventueel andere bedrijfsonderdelen. Heeft u een groot bedrijf? Stel een Brexit-team samen.

2. Doe een eerste verkenning (Quick scan) hoe Brexit uw bedrijf (direct of indirect) kan raken. Levert u aan of importeert u uit het VK? En uw afnemers of toeleveranciers? Heeft u investeringen in het VK? En wat verandert er straks mogelijk qua BTW en douaneformaliteiten?

3. Breng alle relevante scenario’s goed in kaart, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Is just-in-time delivery straks nog wel mogelijk? Krijgt u misschien te maken met hogere kosten door importtarieven of gedoe aan de grens? Hoe zit het eigenlijk met toelating van producten? En met de bescherming van uw intellectueel eigendom?

4. Houd in uw bedrijfsstrategie en bij nieuwe investeringsbesluiten rekening met deze scenario’s, eventueel vastgelegd in een speciaal contingency plan.

5. . Ga in gesprek met klanten, leveranciers en partners. Kijk of u kunt samenwerken om gevolgen te minimaliseren of nieuwe kansen te benutten. Kunt u bijvoorbeeld marktaandeel van Britse concurrenten overnemen?

6. Deel nieuwe inzichten. Deel problemen die nog niet bekend zijn met uw branchevereniging of VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij kunnen hiervoor aandacht vragen in het onderhandelingsproces.

7. Monitor continu de nieuwste ontwikkelingen voor uw eigen bedrijf, dochterbedrijven en voor partners/toeleveranciers. Zorg dat u flexibel bent en houd rekening met vergaande gevolgen. Dit alles onder het motto: ‘hope for the best, prepare for the worst’.

8. Maak gebruik van de (onzekere) omstandigheden om uw bedrijf wendbaarder en innovatiever te maken. U profiteert daar straks ook in andere omstandigheden van. En grijp marktkansen die als gevolg van de Brexit ontstaan!

Wees in ieder geval op het ergste voorbereid en ga alvast eens bij de douane na wat het betekent als het VK straks een ‘derde land’ wordt. Velen krijgen dan namelijk voor het eerst met de douane te maken. Ook bij de banken is veel informatie beschikbaar om te starten met uw voorbereidingen.

24154-VOC-NCW-Brexit-checklist-V4