Aan de slag met laaggeletterdheid

03/06/2021

Wil jij als werkgever aan de slag met activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid? Dan is de subsidieregeling Tel mee met Taal misschien een uitkomst. Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing.

Deze scholing moet leiden tot een betere taal- of rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw medewerkers. Daaronder vallen ook zzp’ers die voor jouw bedrijf werken en medewerkers met tijdelijke arbeidsplaatsen, proefplaatsen en beschut werk. Wel mag je de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F.

Werkstress en ziekteverzuim omlaag

Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer heeft verschillende voordelen. Voor jou als werkgever en voor je medewerkers. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en gaan werkstress en ziekteverzuim omlaag. Ook krijgen medewerkers vaak meer zelfvertrouwen en kunnen ze zelfstandiger werken.

Aanmelden

Klinkt de subsidieregeling als wat voor jou? Je kunt via deze link nog tot en met 30 juni een aanvraag indienen.