Aanvragen invoercertificaten sector rijst

27/06/2018

Van 2 tot en met 13 juli 2018, uiterlijk om 13.00 uur, kunt u invoercertificaten aanvragen voor tariefcontingenten in de sector rijst. Bij de invoer in de Europese Unie betaalt u geen, of een verlaagde, invoerheffing.

Digitaal aanvragen invoercertificaten

U kunt uw invoercertificaten digitaal aanvragen. Bekijk de voorwaarden op Digitaal aanvragen en regel het nog voor deze aanvraagperiode.

Beschikbare hoeveelheden en zekerheidstelling

In de tabel in de download vindt u de beschikbare hoeveelheden en de hoogte van de te stellen zekerheid. Tegelijk met uw aanvraag moet u een zekerheid stellen. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Zekerheid.

Bewijs van oorsprong

Voor de tariefcontingenten waarbij het land van oorsprong is vermeld, moet u voorafgaand aan uw aanvraag ook het uitvoercertificaat indienen dat is afgegeven door de bevoegde instantie in het land van oorsprong. Wij nemen uw aanvraag in dat geval pas in behandeling als wij dit uitvoercertificaat hebben ontvangen.

Geldigheid

De invoercertificaten voor volwitte, halfwitte en gedopte rijst zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot en met het einde van de 3e daarop volgende maand. Invoercertificaten voor breukrijst zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot en met het einde van de 2edaarop volgende maand.

Sancties

Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname. Meer informatie vindt u op de informatiepagina Sancties.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina invoer rijst.

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl.

  • Bij vragen over de regeling: 088 042 6850
  • Bij vragen over uw aanvraag: 088 042 6755   of 088 042 4638
  • Bij vragen over eHerkenning: 088 042 4242
  • Bij vragen over de bankgarantie: 088 042 5831 of 088 042 4468

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.