Robert Dreier

Kennismakelaar NHL Stenden

Ja, maar… komt in mijn woordenboek niet voor. Ik zie altijd mogelijkheden om ondernemers verder te helpen.

Aanmelden nieuwsbrief

Robert Dreier

Waar hebben ondernemers behoefte aan en hoe kunnen de diensten die de hogeschool biedt ingezet worden? Mijn rol als kennismakelaar binnen Ik Ben Drents Ondernemer is om vraagstukken vanuit het bedrijfsleven te verbinden met de mogelijkheden die NHL Stenden te bieden heeft. De aanwezige kennis binnen het onderwijs kan van enorme meerwaarde zijn voor ondernemers. Ik verbaas mij iedere dag nog over hoeveel inzicht samenwerking oplevert voor zowel studenten als ondernemers.

Het mooie van Ik Ben Drents Ondernemer vind ik dat we een programma hebben waarin alle facetten zijn ingebouwd waar ondernemers behoefte aan hebben. Vaak zie je dat alleen gebruik wordt gemaakt van professionals uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen worden vergeten, terwijl juist daar heel veel kennis aanwezig is. Studenten hebben een frisse blik en leveren waardevolle informatie. Door samenwerking kunnen docenten en studenten proeven wat in het bedrijfsleven speelt en de ondernemer profiteert van de tijd, de kennis en het enthousiasme van studenten. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Ik heb 15 jaar ervaring in het begeleiden van ondernemers vanuit de hogeschool. Ik denk altijd in mogelijkheden en niet in beperkingen. Ja, maar… komt in mijn woordenboek niet voor. Ik zie altijd mogelijkheden om ondernemers verder te helpen. Ik ben een trotse ambassadeur van wat in Drenthe gebeurt en draag daar graag mijn steentje aan bij.

Voor ondernemers geldt dat hulp vragen geen zwaktebod is. Ik vind het juist sterk om iemand van buiten in te laten vliegen. Vaak zie je ook dat juist de succesvolle ondernemers die schroom van zich af gooien en de juiste hulptroepen inzetten.