• 22Apr
  • Online

Online symposium over Vital Regions

Ontgroening en vergrijzing: twee gevolgen van krimp in de regio’s Noord-Nederland en Noord-West-Duitsland. Zo komt het voorzieningenniveau onder druk te staan, onder meer op het gebied van de gezondheidszorg. In Drenthe en in Emsland is het een uitdaging om – met name – oudere bewoners zo goed mogelijk te ondersteunen in het zelfstandig wonen. Technologische innovaties kunnen hierbij een cruciale rol spelen.

Daarom is vier jaar geleden het Interreg-programma opgericht. Tijdens een virtuele bijeenkomst op donderdag 22 april blikken we terug op deze vierjarige samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Natuurlijk kijken we ook vooruit: Welke projecten zullen in INTERREG VI (2021-2027) mogelijk zijn?

Voor wie?

De bijeenkomst is vooral interessant voor zorgaanbieders van verpleeg- en verzorgingstehuizen, voor zorgmedewerkers, ondernemers en woonadviseurs. Heb je om een andere reden belangstelling voor dit onderwerp? Ook dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan het symposium.

Aanmelden

Aanmelden kan via onderstaande knop. Na aanmelding ontvang je op 20 april een link die toegang geeft tot het symposium. Voor vragen kun je mailen met Piet Alberts via interregvitalregions@nhlstenden.com.

Aanmelden

Programma

Opening en ontvangst door Klaus Ludden

  • Welkomstwoord uit de politiek

Marc-André Burgdorf, Landrat des Landkreis Emslands
Henk Brink, Gedeputeerde Provincie Drenthe

  • Projectinhoud, korte beschrijving van het project.
  • Huidige status en de toekomst

Prof. Dr. Ursula Hübner (Hochschule Osnabrück) en Enrico Löhrke (inHaus GmbH) neemt ons mee naar de woning van de toekomst: Wat kan de bijdrage van ‘Kunstmatige Intelligentie’ zijn voor veilig thuis wonen?

Daan Bultje (Healthy Ageing Network Northern Netherlands, HANNN) geeft een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van ‘Vital Regions’.

  • Pauze
  • Presentatie ontwikkelde producten en uitgevoerde activiteiten.
  • Presentatie boek Vital Regions. Boek wordt in PDF aan alle genodigden gestuurd.

Innoveren?

Heb je goede ideeën op dit gebied? En wil je daar eens verder over praten? Stuur een mailtje naar onze adviseur Johannes Postema: johannes@ikbendrentsondernemer.nl.