• 23Jun
  • Oude Melkfabriek in Bunne
  • 12.00 tot 17.00 uur

congres en/of masterclasses: Het Drentse net op groen!

Het elektriciteitsnetwerk van de toekomst

Door de sterke groei van hernieuwbare energie kan het elektriciteitsnetwerk in Drenthe de elektriciteitsproductie niet aan en ontstaat zogeheten netcongestie. Dat wil zeggen dat er te weinig ruimte is op het elektriciteitsnetwerk om projecten voor duurzame energieopwekking te kunnen realiseren. Ook kan er geen energie terug geleverd worden en kunnen veel initiatiefnemers niet of niet tijdig gebruik maken van de SDE++ subsidiebeschikking.  Om dit probleem op te lossen wordt er door de netbeheerders (Tennet, Enexis en Rendo) hard gewerkt aan het verzwaren en verbeteren van het elektriciteitsnetwerk in Drenthe. De realisatie van deze verzwaring kost tijd. Om in de tussentijd toch stappen te maken in de energietransitie en initiatiefnemers te helpen en ondersteunen kijkt provincie Drenthe naar alternatieven voor een netaansluiting met de mogelijkheid om terug te leveren aan het net.

De energieprijzen stijgen, u wilt overstappen van aardgas naar duurzame elektriciteit, maar uw project staat in de wacht, omdat u geen nieuwe teruglever- of afnamecapaciteit kunt krijgen op het elektriciteitsnet. Hoe nu verder?

Kom naar het congres ‘Het Drentse net op groen’ en we vertellen u in De Melkfabriek in Bunne hoe u gebruik kunt maken van de inzet van flexibiliteit en nieuwe spelregels rond congestiemanagement. Wij noemen dit de ‘Drentse Net op Groen’ aanpak: wat is er WEL mogelijk om uw project te realiseren!

Onder leiding van dagvoorzitter Annemiek van Bentem nemen wij u mee in nieuwe oplossingen voor netcongestie en de kansen voor nieuwe marktrollen en verdienmodellen. Ook vertellen we u meer over de aanpassingen voor de vergroting van de netcapaciteit in Drenthe, bieden u handvatten en de mogelijkheden voor financiële ondersteuning bij de realisatie van lokale oplossingen bij netcongestie. Tijdens de netwerkborrel zijn onder andere netbeheerders, leveranciers van opslagsystemen en fondsbeheerders aanwezig en heeft u de mogelijkheid om gelijk in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen.

 

Ondernemers krijgen de mogelijkheid om zowel het hele programma, als enkel de masterclasses bij te wonen!

Programma

12.00 uur Welkom door dagvoorzitter Annemiek van Bentem en   lunchbuffet

12.30 uur Opening congres door gedeputeerde Tjisse Stelpstra

12.40 uur Dagvoorzitter in gesprek met gedeputeerde Tjisse Stelpstra en Han Slootweg, Directeur Asset Management Enexis over de nieuwe spelregels rond congestiemanagement

13.00 uur ‘De huidige situatie op het net’, door Frans den Akker, Tki Energie en Industrie

13.20 uur ‘Het energiesysteem van de toekomst’, door Erik ten Elshof, ministerie EZK

13.40 uur ‘Wat betekent het nieuwe energiesysteem voor Drenthe’, door Paul Dalebout, Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (RES)

14.00 uur Interactieve sessie door Greetje Bronsema van Enexis: Wat is uw rol en en kans in het nieuwe systeem’

15.00 uur Start Masterclasses

16.45 uur Afsluiting en netwerkborrel

18.00 uur Einde congres

 

Masterclasses

In het middagprogramma kunt u deelnemen aan drie verschillende masterclasses. Hieronder ziet u welke dat zijn. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven welke masterclass u wilt volgen. Er is per masterclass plek voor maximaal 10 personen. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan de masterclasses als u geen deel neemt aan de rest van het programma. 

1. De eerste stap: uw energiegebruik in kaart

Inzicht in uw energiegebruik en besparen is de eerste stap! Wellicht blijkt dat netcongestie oplossingen helemaal niet nodig zijn, omdat uw bedrijf door te besparen terug kan naar een kleinverbruik-aansluiting. Met deze masterclass krijgt u dankzij Ton van Ewijk van Energy-io de eerste inzichten. Neem hiervoor ook vooral uw energierekening mee. Daarnaast komen in deze masterclass de verschillende regelingen van provincie Drenthe voor het in kaart brengen van het energiegebruik aan bod.

Meer informatie is te vinden via: MKB en industrie – Provincie Drenthe

2. Handelen in je flexibiliteit via het platform GoPACS

Door de overbelasting van het elektriciteitsnet heeft het flexibel produceren en afnemen van elektriciteit grote meerwaarde gekregen voor de netbeheerders. Als ondernemer kunt u deze flexibiliteit inzetten en verhandelen op verschillende platformen zoals GoPACS. Binnen deze masterclass nemen wij u mee in de wereld van het handelen in flexibiliteit.

3. Het verzamelen van flexibiliteit: nieuwe rol voor ondernemers en energiecoöperaties?

Door de overbelasting van het elektriciteitsnet heeft het flexibel produceren en afnemen van elektriciteit grote meerwaarde gekregen voor de netbeheerders. Nieuwe spelregels voor congestiemanagement bieden nieuwe mogelijkheden om waarde te creëren uit dit soort flexibiliteit. U moet dan wel voldoende capaciteit kunnen bieden. Hiermee ontstaat behoefte aan een nieuwe marktrol: de aggregator (‘verzamelaar’) van flexibiliteit van meerdere aangeslotenen. Binnen deze masterclass nemen wij u mee in de wereld van het handelen in en verzamelen van flexibiliteit en de rol die energiecoöperaties of bedrijfsterreinen in deze markt zouden kunnen vervullen.

4. Elektriciteitsopslag als oplossing voor netcongestie

Eén van de mogelijke oplossingen bij netcongestie is het opslaan van energie in accu’s. Vincent Ruijter van iwell neemt u mee in de mogelijkheden en haalbaarheid voor uw bedrijf. Ook laat hij praktijkvoorbeelden in Drenthe zien.

5. Juridische uitdagingen bij duurzame elektriciteitsopwekking

Als u bijvoorbeeld middels een directe kabelverbinding stroom af wil nemen van de zonnepanelen van een naastgelegen bedrijf, loopt u tegen wet- en regelgeving aan. Deze masterclass schept overzicht in de mogelijkheden en de stappen die gezet moeten worden om uw oplossing werkelijkheid te laten worden.

6. Financiële steun bij realisatie congestie-oplossingen

Het Energiefonds Drenthe financiert maatregelen waarmee de CO2 uitstoot wordt gereduceerd en biedt verschillenden leningen op het gebied van energiebesparing, circulaire economie en duurzame opwek. Onze adviseur legt uit wat het Energiefonds voor u kan betekenen en beantwoordt uw vragen. Meer informatie is te vinden op www.drentseenergieorganisatie.nl

Provincie Drenthe heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor haalbaarheidsonderzoek en realisatie van lokale oplossingen voor netcongestie. Vanuit de provincie is een beleidsambtenaar aanwezig die u meer kan vertellen over de mogelijkheden en voorwaarden van deze subsidie, zodat uw duurzame project wellicht ook gerealiseerd kan worden.

7. Slimme sturing

Slimme sturing is essentieel om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van uw eigen duurzame elektriciteitsproductie of wanneer u optimaal wilt kunnen handelen in uw flexibiliteit. Ook kan slimme sturing ervoor zorgen dat aanvullende maatregelen tegen de gevolgen van netcongestie niet meer nodig zijn. Brendan de Graaf van Lyv vertelt u alles over de mogelijkheden in uw bedrijf.

8. Nieuwe relatie met de netbeheerder

In het hoofdprogramma staan we al even stil bij het Drentse energiesysteem van de toekomst. Binnen deze masterclass zoomen we verder in op uw toekomstige relatie met uw netbeheerder. Greetje Bronsema van Enexis zal tijdens deze masterclass de nieuwe rollen schetsen en stil staan bij de kansen voor uw bedrijf.

9. Hippisch Centrum Exloo: zonnestroom zelf opslaan en delen met de buren.

Lieuwe Koopmans van Hippisch Centrum in Exloo vertelt welke oplossingen hij, mede met subsidie vanuit de regeling ‘Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie’, heeft toegepast. Het centrum gebruikt opgewekte zonnestroom direct op locatie in combinatie met banking van SDE-subsidie (zie maatregel 2 en 3 in de handreiking Tien mogelijke oplossingen bij netcongestie). Ook zet het centrum accu’s in om tijdelijk zonnestroom in op te slaan en gaat het gebruik maken van een directe kabelverbinding naar de naastgelegen golfclub om zo de geproduceerde zonnestroom te kunnen delen.

10. Avitec, Solarfields en Repowered: 100% groene waterstof produceren

Begin 2024 willen de initiatiefnemers (Solarfields, Avitec en Repowered) met een gedeelte van de zonne-energie van een van Nederlands grootste zonnepark 100% groene waterstof produceren onder de projectnaam H2ollandia. Door gebruik te maken van het naastgelegen zonnepark wordt het elektriciteitsnet niet belast en kan er op momenten waarbij het zonnepark niet volledig kan terugleveren aan het net, waterstof geproduceerd worden. Er is recent een definitieve vergunningsaanvraag ingediend, na een jaar voorwerk met een concept- ontwerp, investeringsplan, technisch ontwerp en een financieel model. Binnen deze masterclass nemen de initiatiefnemers u mee in de route die ze tot nu toe hebben afgelegd en komt u erachter of het wellicht voor u ook een oplossing is.

 

Aanmelden? Aanmeldformulier Drents net op groen! (formdesk.com)