• 24 - 25Mei
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Economisch programma Luxemburg

Luxemburg

Bent u een innovatief bedrijf actief op het gebied van duurzaam en/of circulair ondernemen en wilt u zakendoen in Luxemburg? Neem dan deel aan het bedrijvenprogramma op 24 en (optioneel) 25 mei dat RVO in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade in Luxemburg organiseert.

Hoewel Luxemburg op slechts enkele honderden kilometers van Nederland ligt, is het voor veel Nederlandse bedrijven een vrij onbekende markt. Luxemburg biedt echter vele mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven. Het hoofdthema van dit bedrijvenprogramma is duurzame en circulaire economie, waarbij het programma met name ingaat op de subthema’s ‘smart & green mobility, logistiek en infrastructuur’ en ‘circulaire economie in de stad (zoals recycling, upcycling en bouw)’.

Duurzame en circulaire economie is een belangrijk onderdeel van de economische strategie van Luxemburg. Onder de naam Third Industrial Revolution zette Luxemburg zich vorig jaar internationaal op de kaart met de organisatie van de tweede editie van de Circular Economy Hotspot. De eerste editie vond eerder in Nederland plaats. Dankzij zijn centrale ligging tussen Duitsland, Frankrijk en België heeft Luxemburg zich tevens als belangrijke speler op het gebied van transport en logistiek ontwikkeld.

Voor wie

Dit bedrijvenprogramma staat open voor alle innovatieve bedrijven en kennisinstellingen die zich binnen de duurzame en/of circulaire economie bezig houden met:

  • Smart en green mobility, logistiek en infrastructuur
  • Circulaire economie in de stad (zoals recycling, upcycling en bouw)
Bedrijven en kennisinstellingen uit andere sectoren met interesse voor duurzame en circulaire economie in Luxemburg zijn ook welkom. Voor hen wordt echter geen apart programma samengesteld.

Waarom Luxemburg

Groener, flexibeler en efficiënter vervoer is een kernambitie van Luxemburg. Luxemburg zet in op een innovatieve en duurzame economie, gebaseerd op groei, concurrentiekracht en circulaire toepassingen. Het investeren in smart mobility, smart logistics en (circulaire) productie staat daarom hoog op de Luxemburgse agenda. Luxemburg investeert bovendien in kennisontwikkeling en innovatie en voert een doortastend wetenschaps- en innovatiebeleid. Voor Nederlandse bedrijven en toeleveranciers liggen op deze gebieden kansen.

Programma

Dit programma biedt u de gelegenheid om uw netwerk in Luxemburg te versterken en te vergroten, en geeft u een goed beeld van de mogelijkheden die de Luxemburgse markt biedt. U kunt uw organisatie, producten en diensten onder de aandacht brengen op de Luxemburgse markt, contacten leggen met Luxemburgse bedrijven en instanties en ervaringen delen met andere Nederlandse ondernemers. Ook kan de Nederlandse overheid eventuele kwesties voor u aankaarten bij de Luxemburgse autoriteiten.

Het gezamenlijke programma wordt momenteel uitgewerkt. Op hoofdlijnen kunt u denken aan:

  • Inhoudelijke seminars
  • Bezoeken aan bedrijven en/of overheidsinstanties
  • Individuele gesprekrondes/kennismakingen middels speeddating
  • Netwerkbijeenkomst(en)/-lunch(es)

Kosten

Deelname kost € 175 per bedrijf (maximaal 2 deelnemers per bedrijf). Elke deelnemer meldt zich apart aan. Het dienstenpakket omvat deelname aan de gezamenlijke programmaonderdelen op beide dagen, deelname aan de speeddating, gezamenlijk vervoer, lokale ondersteuning door de organisatie en vermelding van uw bedrijfsprofiel in de missie-app.

Reis- en verblijfkosten en eventuele andere meerkosten zoals tolken en individueel transport, zijn voor eigen rekening. Een reisbureau wordt gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

Aanmelding

Meld u aan voor het programma. De inschrijving sluit op 8 april 2018. Hierna is deelname aan de speeddating niet meer gegarandeerd.

Meer informatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert dit programma in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade in Luxemburg.

Voor meer informatie wat betreft de aanmelding voor deze economische dag kunt u contact opnemen met:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Margriet Veenstra
T: 088 042 1011
E: margriet.veenstra@rvo.nl