• 09 - 12Okt
  • Rijnland-Palts en Saarland, Duitsland

Economische missie naar de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Saarland met minister Sigrid Kaag

Wilt u zakendoen in Duitsland, bestaande contacten uitbreiden of innovatiesamenwerking starten? Ga dan mee met de economische missie naar Rijnland-Palts en Saarland met Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Deze missie loopt parallel aan het werkbezoek dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan deze Duitse deelstaten brengen. De Koning en de Koningin zijn aanwezig bij enkele programma-onderdelen van de missie.

Voor wie?
Deelname aan deze missie staat open voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in onderstaande sectoren:

Veilige en Digitale Industrie (Kaiserslautern, Trier, Saarbrücken en Homburg)
Het programma richt zich op de digitalisering van de industrie. Doelgroepen zijn de High-Tech Maakindustrie evenals bedrijven en kennisinstellingen die de High-Tech maakindustrie ondersteunen bij het doorvoeren van nieuwe digitale productieprocessen. Het gaat daarbij om onderwerpen als Smart Industry/Industrie 4.0, Big Data, Internet of Things, Kunstmatige Intelligentie en Cybersecurity.

eHealth & ouderenzorg (Mainz, Trier, Saarbrücken, Homburg, Kaiserslautern)
De deelstaat Rijnland-Palts heeft het programma “Gesundheit & Pflege 2020” gelanceerd met als focus de koppeling van poliklinische en intramurale zorg. Tot de grootste uitdagingen behoren demografische veranderingen (vergrijzing), het zekerstellen van goede zorg, het behoud van kleine, landelijke ziekenhuizen en het veilig gebruikmaken van eHealth. Een mooie kans voor innovatief Nederland!

Bedrijvenprogramma
De missie biedt u de gelegenheid om in contact te komen met potentiële Duitse (zaken)partners en geeft u een goed beeld van de mogelijkheden die beide deelstaten u te bieden hebben. In het bijzonder geeft deze missie u als bedrijf of kennisinstelling, de kans om deze twee specifieke markten te verkennen. Het programma omvat de volgende onderdelen, zoals, (individuele) matchmaking, seminar(s) of workshop(s), bezoeken aan bedrijven, overheids- en kennisinstellingen, Holland Trade Dinner en netwerkevents.

Aanmelden: U kunt zich tot en met maandag 16 juli 2018 aanmelden.

RVO.nl hecht eraan dat de bedrijven en kennisinstellingen die mee gaan binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus vallen. Aanmelding betekent derhalve niet automatisch toelating tot de missie.
Kosten: De kosten van deelname van bedrijven bedragen € 950,- per bedrijf (max. twee deelnemers per bedrijf). Bij meer dan twee deelnemers per bedrijf bedragen de meerkosten €475 per extra deelnemer.
Let op: Iedere deelnemer moet zich apart aanmelden. Reis-en verblijfkosten en eventuele kosten in het kader van individuele matchmaking (tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

Contact: Voor meer informatie over deze economische missie kunt u contact opnemen met:
Jos Hermsen, projectleider economische missies
E-mail: jos.hermsen@rvo.nl
Telnr: 088 042 1078

MEER INFORMATIE

AANMELDEN