• 09 - 12Okt
  • Kaiserslautern, Trier, Saarbrücken, Homburg, Mainz

Economische missie naar de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Saarland met minister Sigrid Kaag

Wilt u zakendoen in Duitsland, bestaande contacten uitbreiden of innovatiesamenwerking starten? Ga dan van 9 tot en met 12 oktober mee met de economische missie naar Rijnland-Palts en Saarland met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag.

Deze missie loopt parallel aan het werkbezoek dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan deze Duitse deelstaten brengen. De Koning en Koningin zijn aanwezig bij enkele programmaonderdelen van de missie.

Voor wie?

Deelname aan deze missie staat open voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in onderstaande sectoren:

Veilige en Digitale Industrie – Kaiserslautern, Trier, Saarbrücken en Homburg

Het programma richt zich op het versterken van de banden tussen Duitse en Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheid, die zich met de digitalisering van de industrie bezighouden. Doelgroepen zijn de Nederlandse hightech maakindustrie, evenals bedrijven en kennisinstellingen die de hightech maakindustrie ondersteunen bij het doorvoeren van nieuwe digitale productieprocessen.

Er wordt vooral gekeken naar thema’s die onder de brede noemer ‘Veilige en Digitale Industrie’ aan zowel Nederlandse als Duitse zijde prioriteit hebben. Deze thema’s zijn bovendien van groot economisch belang voor de deelstaten Saarland en Rijnland-Palts. Het gaat met name om onderwerpen als Smart Industry/Industrie 4.0, Big Data, Internet of Things, Kunstmatige Intelligentie en Cybersecurity. Daarbij worden nieuwe innovatieve ontwikkelingen, samenwerkingskansen, maar ook zaken als benodigde skills, de ethische, juridische en maatschappelijke impact van deze ontwikkelingen belicht.

Bekijk het voorlopige programma (pdf).

eHealth & Ouderenzorg – Mainz, Trier, Saarbrücken, Homburg, Kaiserslautern

De deelstaten Rijnland-Palts (circa 4 miljoen inwoners) en Saarland (circa 1 miljoen inwoners) hechten veel waarde aan medische en verpleegkundige zorg voor iedereen, ongeacht of de burgers in een stad of op het platteland wonen. Rijnland-Palts gaf in 2015 per capita gemiddeld € 4.292 uit aan zorg en in Saarland was dit € 4.391. De deelstaat Rijnland-Palts heeft het programma ‘Gesundheit & Pflege 2020’ gelanceerd met als focus de koppeling van poliklinische en intramurale zorg.

Tot de grootste uitdagingen behoren namelijk demografische veranderingen (vergrijzing), het zekerstellen van goede zorg (specialistische zorg, thuiszorg, zorg op afstand), het behoud van kleine, landelijke ziekenhuizen en het veilig gebruikmaken van eHealth. Een mooie kans voor innovatief Nederland!

Bekijk het voorlopige programma (pdf).

Handelspartner

Duitsland is economisch gezien van enorm belang voor Nederland. Het is de belangrijkste handels- en innovatiepartner, zowel op het gebied van export, import en Europese innovatieprojecten. Het jaarlijks handelsvolume tussen de 2 landen behoort tot een van de grootste ter wereld. 1/5 van de totale export gaat naar Duitsland. In Duitsland wordt op jaarbasis meer dan € 90 miljard geïnvesteerd in Research & Development, waarvan 2/3 door de private sector. Nederland is ook de grootste investeerder in Duitsland.

Bedrijvenprogramma

De missie biedt u de gelegenheid om in contact te komen met potentiële Duitse (zaken)partners. Daarnaast krijgt u een goed beeld van de mogelijkheden die beide deelstaten u te bieden hebben. In het bijzonder geeft deze missie u als bedrijf of kennisinstelling de kans om deze 2 specifieke markten te verkennen.

De missie bevat verschillende programmaonderdelen, zoals:

  • (individuele) matchmaking
  • seminar(s) en/of workshop(s)
  • bezoeken aan bedrijven, overheids- en kennisinstellingen
  • Holland Trade Dinner
  • netwerkeventementen

Deelname

Deelname kost € 950 per bedrijf (maximaal 2 deelnemers per bedrijf). Bij meer dan 2 deelnemers per bedrijf betaalt u € 475 per extra deelnemer. Elke deelnemer meldt zich apart aan.

Het dienstenpakket bevat deelname aan de (collectieve) programmaonderdelen, matchmaking, vermelding van uw bedrijfsprofiel in het missieboekje, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie tijdens het verblijf in Duitsland.

Reis- en verblijfkosten en eventuele kosten in het kader van individuele matchmaking (tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

Aanmelden

Meld u aan vóór dinsdag 17 juli 2018.

RVO.nl hecht eraan dat de bedrijven en kennisinstellingen die mee gaan binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus vallen. Aanmelding betekent daarom niet automatisch toelating tot de missie.

Meer informatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse ambassade in Berlijn, NBSO Stuttgart, VNO-NCW/MKB-Nederland, FME en de Task Force Health Care.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Jos Hermsen
T: 088 042 1078
E: jos.hermsen@rvo.nl