• 18 - 23Jun
  • Nederlandse ambassade New Delhi

Economische missie naar India

India

Nederlandse bedrijven zien steeds meer kansen in Zuid-India. Daarom investeert Nederland in de opening van een nieuw Consulaat/NBSO in Bangalore, om BV Nederland bij te staan bij het realiseren van deze marktkansen. Wilt u ook zakendoen in Zuid-India?  Ga dan van 18 t/m 23 juni 2017 mee met de economische missie.

Marten van den Berg, directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat mee met de missie naar India.

Focus op een aantal thema’s

Tijdens deze missie ligt de focus op de volgende thema’s:

  • Smart cities
  • High Tech

Deze thema’s zijn naar verwachting interessant voor bedrijven en kennisinstellingen uit de HTSM-sectoren: IT (cyber security, serious gaming, e-health), medtech (medical devices, hospital infrastructure, e-health), space/aerospace, precision engineering, smart manufacturing/talent of Indian engineers.

Deze missie is ook interessant voor: life science & health, fintech, water en logistiek en infrastructuur. Bedrijven en kennisinstellingen uit overige sectoren zijn van harte welkom om bij genoemde themaprogramma’s van deze missie aan te sluiten.

Tijdens de missie komen onderwerpen aan de orde als: duurzame, stedelijke ontwikkeling, stedelijke mobiliteit, watermanagement, een goede gezondheidszorg, wetenschappelijke samenwerking en robotica.

Volop kansen in India

India biedt veel kansen voor Nederlandse bedrijven. Met een bevolking van 1,3 miljard mensen en een sterk groeiende, goed opgeleide middenklasse is er een gigantische, potentiële afzetmarkt voor het Nederlandse bedrijfsleven. De Indiase economische groei loopt naar verwachting in 2016-2017 verder op tot 7,8%, de consumentengoederenmarkt groeit met 15% en het investeringsklimaat is aantrekkelijk.

New Delhi, Bangalore en Hyderabad

Tijdens deze missie zullen de steden New Delhi (1 dag), Bangalore (2 dagen) en Hyderabad (2 dagen) worden aangedaan. New Delhi mag, als regeringscentrum van India, natuurlijk niet ontbreken.

De stad Bangalore is het snel ontwikkelende zakencentrum en wordt gezien als de Indiase Sillicon Valley. Hier wordt tijdens de missie het nieuwe NBSO-kantoor door Marten van den Berg geopend. Een uitgelezen kans voor Nederlandse bedrijven om hier als eerste nieuwe contacten te leggen.

Hyderabad staat bekend om zijn technologiesector en biedt vooral kansen op het gebied van HTSM, cyber security, aerospace and precision engineering en infrastructuur.

Op de landenpagina India vindt u meer achtergrondinfo over de Indiase markt.

Programma

Deze missie biedt u de gelegenheid om uw netwerk in India te versterken en te vergroten en geeft u een goed beeld van de mogelijkheden die de Indiase markt biedt. U ziet veelbelovende projecten en u kunt uw organisatie, producten en diensten bekendheid geven op de Indiase markt. U deelt ervaringen met andere Nederlandse ondernemers. Ook kan de Nederlandse overheid eventuele ondernemings-issues voor u aankaarten bij de Indiase autoriteiten.

Het programma wordt op dit moment uitgewerkt op basis van bovengenoemde thema’s. Afhankelijk van de belangstelling worden sectorspecifieke programmaonderdelen in het programma verwerkt. Op hoofdlijnen kunt u denken aan:

  • seminars en/of collectieve bezoeken aan bedrijven en/of overheidsinstanties;
  • individuele matchmaking;
  • netwerkbijeenkomsten;
  • Holland trade lunch of dinner;
  • ondertekening van contracten of MoU’s in aanwezigheid van directeur-generaal Marten van den Berg en Indiase autoriteiten.

Bekijk het voorlopige programma.

Deelname

Deelname kost € 950 per bedrijf (maximaal 2 deelnemers per bedrijf waarbij elke deelnemer apart moet worden aangemeld). Om de deelname van vrouwelijke ondernemers te stimuleren, geldt voor deze specifieke doelgroep een korting van 50% op de deelnemersbijdrage. Voor extra deelnemers betaalt u € 475 per persoon.

Het dienstenpakket dat u hiervoor wordt geboden, omvat deelname aan de (collectieve) programmaonderdelen, individuele matchmaking, vermelding van uw bedrijfsprofiel in het missieboekje, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie tijdens het verblijf in India.

Reis- en verblijfkosten en eventuele meerkosten in het kader van de individuele matchmaking (zoals tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

Aanmelden

U kunt zich niet meer aanmelden voor deze missie.

Meer informatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze missie in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de ambassade in New Delhi en de NBSO’s in Bangalore en Hyderabad.

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Margriet Veenstra
T 088 042 1011
E margriet.veenstra@rvo.nl