• 04 - 05Jun
  • Den Haag

Global Entrepreneurship Summit 2019

Nederland bruist in de eerste week van juni 2019 van ondernemerschap en innovatie. Samen met de Verenigde Staten organiseert ons land op 4 en 5 juni de 9e editie van de Global Entrepreneurship Summit (GES). Tijdens de GES komen zo’n 2.000 ondernemers, investeerders en andere deelnemers vanuit de hele wereld bij elkaar in het Haagse World Forum. Doel is het bevorderen van internationaal ondernemerschap. En gelijktijdig een bijdrage te leveren aan de oplossing van concrete internationale maatschappelijke vraagstukken.

De GES is een unieke bijeenkomst, het is feitelijk een combinatie van een conferentie, festival en een marktplaats. Gedurende2 dagen volgen de deelnemers een uniek programma, dat bestaat uit key notes van topsprekers, panels en allerlei activiteiten gericht op matchmaking. Er worden tal van vernieuwende werkvormen gebruikt om innovators, ondernemers en investeerders met elkaar in contact te brengen. De inhoudelijke thema’s zijn voedsel, water, energie, gezondheid en connectiviteit. De toekomst van werk en toegang tot kapitaal zijn thema-overschrijdende onderwerpen.

Meer dan een event

De GES is een jaarlijkse top waar ondernemers en investeerders over oplossingen voor wereldwijde vraagstukken spreken. Waar netwerken worden opgebouwd en uitgebreid en concrete resultaten worden geboekt. De GES is echter meer dan een event van enkele dagen. Voorafgaand aan de GES starten ondernemers binnen de genoemde thema’s met zogenoemde challenges. De resultaten van die challenges vormen een belangrijk onderdeel van de GES.

Zowel de Verenigde Staten als Nederland staan bekend om hun ondernemerscultuur. Door in 2019 gezamenlijk de GES te organiseren, stimuleren beide landen ondernemerschap en innovatie wereldwijd. Waardoor ook een bijdrage wordt geleverd aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. De leider van de Amerikaanse delegatie voor de GES is de minister van Buitenlandse Zaken Michael R. Pompeo. Nederland is de co-host, de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag is de voorzitter van de conferentie.

Activiteiten in heel Nederland

Aan de GES kunnen maximaal 200 Nederlandse ondernemers en investeerders deelnemen. Er worden echter ook voorafgaand, tijdens en de dag na de GES op andere plekken in Nederland activiteiten georganiseerd waar grote groepen geïnteresseerden aan mee kunnen doen. Voor deelname aan de GES hoeft niet te worden betaald. De kosten voor de organisatie in Nederland bedragen € 15 miljoen, de Nederlandse overheid betaalt dat.

Aanmelden

Vanaf medio december 2018 kunnen geïnteresseerde ondernemers en investeerders zich aanmelden voor deelname aan de GES. Dan staat ook op de site aan welke eisen iemand moet voldoen om voor deelname in aanmerking te komen en op welke wijze de selectie plaatsvindt.