• 29 Jun -03 Jul
  • Jordanië en/of Libanon

Handelsmissie agrifood naar Jordanië en/of Libanon

Wilt u zakendoen, samenwerken of contacten leggen met Jordaanse/Libanese bedrijven, en de lokale markt verkennen? Ga dan van 29 juni tot en met 3 juli mee met de handelsmissie naar Jordanië en/of Libanon.

Bezoek een of beide landen

Afhankelijk van de uiteindelijke aanmeldingen, bekijken wij de mogelijkheid om beide landen te bezoeken met dezelfde bedrijvendelegatie. Wilt u beide landen bezoeken, geef dit dan aan bij uw inschrijving. Het bezoek aan Jordanië is op zondag 30 juni en maandag 1 juli. Het bezoek aan Libanon is op dinsdag 2 juli en woensdag 3 juli.

Voor wie?

De agrifood-markt in Jordanië en Libanon biedt momenteel veel mogelijkheden, vooral op het gebied van innovatie en modernisering van landbouwtechnieken.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • post-harvesttechnologie inclusief logistiek;
  • kassen(gerelateerde) technologie;
  • biologische gewasbescherming;
  • irrigatietechnieken;
  • efficiënt waterverbruik;
  • afvalwaterverwerking.

Tijdens deze handelsmissie maakt u kennis met kansrijke projecten binnen deze sectoren. Ook komt u in contact met Jordaanse en/of Libanese bedrijven die op deze markt actief zijn.

In Jordanië en Libanon is er sprake van waterschaarste en een uitdagend landbouwklimaat. Daarom zet Nederland in op de verbinding tussen voedsel, water en energie. Nederlandse oplossingen kunnen een grote bijdrage leveren aan het moderniseren van de lokale land- en tuinbouwsector.

Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die zich oriënteren op kansen in de brede agrifood-sector zoals:

  • Land- en tuinbouw
  • (agro-)Logistiek
  • Water

Heeft u eerder deelgenomen aan een missie naar Jordanië of Libanon? Dan kunt u hieraan een vervolg geven door mee te gaan met deze missie.

Bedrijvenprogramma

Tijdens de handelsmissie maakt u kennis met kansrijke projecten binnen de agrifood-sector en komt u in contact met lokale bedrijven die op deze markt actief zijn. Ook ontmoet u potentiële zakenrelaties en deelt u ervaringen met Nederlandse ondernemers.

Naast collectieve bedrijvenbezoeken krijgt u de mogelijkheid om zakelijke gesprekken te voeren. Bijvoorbeeld tijdens seminars, de op maat gemaakte netwerkbijeenkomsten, of tijdens het ‘Trade Dinner’. Daarnaast voert u een-op-eengesprekken met mogelijke zakenpartners.

Programma

Bekijk het voorlopige programma (pdf, Engelstalig).

Zakelijke kansen

Het Nederlandse kabinet werkt wereldwijd samen met Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen aan duurzame, inclusieve groei en klimaatactie. Ook wordt gewerkt aan versterking van het internationale verdienvermogen van Nederland. Hierbij staat het (financieel) handelsinstrumentarium ter beschikking. Dit om ook Nederlandse mkb-ers en start-ups te ondersteunen die stappen willen zetten op markten als Jordanië en Libanon.

Deze economische missie geeft u een uitgelezen kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen. Een missie onder leiding van de overheid kan extra aandacht geven aan het ondertekenen van contracten of MoU’s, of u helpen bij het aangaan van een samenwerking met bedrijven in Libanon en/of Jordanië. Ook kunt u moeilijkheden bespreken die uw bedrijf misschien heeft bij de (toekomstige) samenwerking met de overheid of bedrijven in deze landen.

Deze missie maakt deel uit van een reeks economische bezoeken aan Jordanië en Libanon. Hierbij wordt de economische relatie met deze landen op gebied van agrifood stapsgewijs uitgebouwd. Dit in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Kijk voor meer informatie over Jordanië en Libanon en het zakendoen met deze landen op de landenpagina’s op RVO.nl.

Kosten

Deelname kost € 950 per organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie). Bij meer dan 2 deelnemers per organisatie betaalt u € 475 per extra deelnemer.
Wilt u maar 1 van de 2 landen bezoeken, dan betaalt u 475 per organisatie (maximaal 2 deelnemers). Iedere extra deelnemer betaalt ook € 475.

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.

Reis- en verblijfkosten en eventuele kosten die u maakt voor de individuele matchmaking (tolken en individueel transport), zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

Aanmelden

Meld u aan voor deelname. Dit kan tot en met 14 mei.

Om de missie voor alle deelnemers zo interessant mogelijk te maken, leggen we nadruk op bedrijven en kennisinstellingen die binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus vallen. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan de missie.

Wij moedigen vrouwelijke ondernemers in het bijzonder aan om zich aan te melden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:
Hanneke Bogaerts
E: hanneke.bogaerts@rvo.nl

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze missie in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, in nauwe samenwerking met de Nederlandse ambassades in Amman en te Beiroet en VNO-NCW.