• 22 - 25Mei
 • Postennetwerk India

Handelsmissie India met minister-president Mark Rutte…

India

en ministers Sigrid Kaag, Carola Schouten, Cora van Nieuwenhuizen en Bruno Bruins

Wilt u zakendoen in India? Ga dan van 22 tot en met 25 mei 2018 mee met de handelsmissie naar India in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten, de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen en de minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins.

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, is de zakelijk missieleider. Minister-president Mark Rutte ontvangt de economische missie in Delhi en Bangalore onder meer tijdens het Holland Trade Diner. Een aantal bewindspersonen zal economische deelmissies in andere steden leiden.

Focus op sectoren

Deelname aan deze missie staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit de volgende sectoren:

 • Water/Logistiek/Maritiem – Delhi en Mumbai
  Bedrijven die zich richten op havenontwikkeling, (afval-)watertechnologie en – management, transport inclusief (spoor-)wegen en binnenvaart. In Mumbai zal een forum worden georganiseerd voor Smart en Sustainable Port Development. Speciale aandacht gaat uit naar het Clean Ganga-project/watertechnologie gericht op waterkwaliteit.
 • Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen – Delhi en Mumbai
  Bedrijven en kennisinstellingen die kunnen bijdragen aan de modernisering van de Indiase land- en tuinbouw door middel van kennis, innovatieve producten en technologieën. In het bijzonder gaat de aandacht gaat uit naar tuinbouw, ’post harvest’- technologie, koelketens en mestverwerking.
 • Hightech / IT – Delhi en Bangalore
  De focus ligt op cybersecurity, gaming, big data, lucht- en ruimtevaart.
 • Life Science & Health – Delhi en Bangalore
  Binnen de LSH-sector ligt de nadruk op  e-health, medical devices, public health en biopharma.
 • Smart Cities/ leefbare steden / stedelijke ontwikkeling – Delhi en Bangalore
  Bedrijven en kennisinstellingen die zich focussen op de Indiase Smart Cities-agenda en leefbaarheid in Indiase steden (onder andere stedelijke planning, e-governance, mobiliteit, architectuur en energie).

India

De Indiase economie ontwikkelt zich snel. Tegen het jaar 2030 heeft India de meeste inwoners ter wereld. Het land kent een gemiddelde economische groei van meer dan 7%, een jonge en steeds beter opgeleide bevolking, een snel groeiende middenklasse, een hoge urbanisatiegraad en 15% jaarlijkse groei van de markt voor consumptiegoederen. Daarnaast heeft de Indiase regering de afgelopen jaren een aantal initiatieven genomen zoals ‘100 Smart Cities’, ‘Make in India’, ’Clean Ganga’ en het ‘Sagar Mala’-programma voor haveninfrastructuur. Ook worden in hoog tempo maatregelen ingevoerd om het Indiase handels- en investeringsklimaat te verbeteren. Dit biedt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven die tijdens de missie verder worden onderzocht. De Indiase behoeften om te investeren in de kwaliteit van de groei en leefomgeving in India is groot. Hierbij kan de kennis en expertise van het Nederlandse bedrijfsleven goed worden gepositioneerd.

Bedrijvenprogramma

De missie biedt een goede gelegenheid voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om de specifieke markt in India te verkennen, bestaande contacten aan te halen en om nieuwe contacten te leggen. Er is uitgebreid gelegenheid voor zakelijke ontmoetingen tijdens diverse programma-onderdelen zoals seminar(s), collectieve bezoeken aan relevante bedrijven en overheidsinstanties en Trade lunches/Trade diners. Tijdens deze missie wordt voor de verschillende sectoren matchmaking georganiseerd, grotendeels in de vorm van collectieve netwerkevents. Op basis van het door u aangeleverde bedrijfsprofiel worden relevante netwerkpartijen uitgenodigd.

Het conceptprogramma volgt nog.

Economische diplomatie

De missie biedt u ook de gelegenheid om gesprekspunten en/of handelsbelemmeringen die uw bedrijf wellicht ondervindt bij de (toekomstige) samenwerking met de lokale overheid of bedrijven, via bewindspersonen, aan te kaarten in gesprekken met (semi-)overheidsvertegenwoordigers. De aanwezigheid van de ministers biedt u verder een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen.

Ten slotte kan de missie worden benut om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen in het bijzijn van diverse bewindspersonen.

Deelname

Deelname kost € 950 per bedrijf (maximaal 2 deelnemers per bedrijf). Bij meer dan 2 deelnemers per bedrijf betaalt u € 475 per extra deelnemer. Elke deelnemer meldt zich apart aan. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Het dienstenpakket bevat netwerkevents, deelname aan de collectieve programmaonderdelen, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert deze missie in nauwe samenwerking met de betrokken ministeries en het postennetwerk in India.

Aanmelding

De inschrijving voor deze missie sluit op woensdag 18 april. Meld u aan via het inschrijfformulier.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:
Sandra Pompe
T: 06 11 52 58 37
E: sandra.pompe@rvo.nl

of:
Hanneke Bogaerts
T: 06 46 15 24 80
E: hanneke.bogaerts@rvo.nl