• 18 - 23Nov
  • Ivoorkust

Handelsmissie naar Ivoorkust met focus op agrofood en tuinbouw

Bent u werkzaam in de sectoren agrofood en/of tuinbouw en wilt u zakendoen in Ivoorkust? Ga dan mee met de missie naar Ivoorkust van 18 tot en met 23 november.

Landbouw en voedingsmiddelenindustrie

Met een jaarlijkse groei van 9% heeft Ivoorkust momenteel de op een na snelst groeiende economie in Afrika. De landbouw- en voedingsmiddelenindustrie zijn zeer dynamisch, zowel in productie als verwerking. Beide sectoren hebben ook een prominente regionale positie. Ze leveren niet alleen aan de binnenlandse markt, maar ook aan andere Franstalige landen in de regio.

Daarnaast groeit de export – en doorvoer – van tropisch fruit naar Europa. De groeiende vraag naar bijvoorbeeld mango, en de fytosanitaire uitdagingen die dat met zich meebrengt, biedt kansen voor Nederlandse ondernemers in het verbeteren van de mangoketen. Het gaat dan onder meer om gewasverbetering, bio-controle op ziektes, transport en koeling. Meer voorbeelden staan in de recent gepubliceerde studie naar kansen in de Ivoriaanse tuinbouwsector (pdf).

Voedseltekort

De voedselproductie voor de lokale markt blijft momenteel achter bij de enorme bevolkingsgroei. Daarom dreigt er de komende jaren een ernstig voedseltekort. Ook is het voedselaanbod niet gevarieerd. Vooral groenten maken nog onvoldoende deel uit van de dagelijkse maaltijd, ook omdat die niet het gehele jaar door verkrijgbaar zijn.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

De toenemende vraag naar voedsel in de regio en de goede algemene economische situatie in Ivoorkust bieden positieve vooruitzichten. In combinatie met de uitdagingen die het verbouwen van groenten in Ivoorkust met zich meebrengt, biedt dit kansen voor Nederlandse ondernemers. Met name op het gebied van irrigatiemechanismen, bodemonderzoek, bemesting en de levering van soorten (zaden) die resistent zijn voor lokale schimmels en virussen.

De behoefte aan kennis en expertise op het gebied van industrialisatie van landbouwproducten en tuinbouw is groot. Een goede kans voor Nederlandse bedrijven om met hun expertise en producten hierop in te spelen!

Handelspositie

Ivoorkust investeert flink in het vergroten van de capaciteit van de lokale voedingsindustrie. Deze markt groeit door de aanwezigheid van internationale bedrijven als Heineken (Brassivoire), Unilever en Friesland Campina.

Ivoorkust is een van de grootste economieën van Sub-Sahara Afrika en de grootste van Franstalig Afrika. Het land is ook een belangrijke zaken- en transporthub. Nederland is de vierde exportbestemming voor Ivoorkust, met cacao als belangrijkste exportproduct. De gunstige strategische handelspositie van Ivoorkust in West-Afrika en het feit dat zij in 2020 de formele status van opkomende markt wil bereiken, maken het land tot een goede uitvalsbasis en een interessante markt voor buitenlandse investeringen.

West Africa Agrofood Fair 2018

Nederland heeft de mogelijkheid om zich op de West Africa Agrofood Fair 2018 te presenteren als waardevolle handelspartner en expert op het gebied van agrofood en tuinbouw. Deze jaarlijkse  beurs rouleert tussen Accra en Abidjan en bestrijkt de hele waardeketen – van veld tot vork. De beurs wordt gehouden van 20 tot en met 22 november en is een mooie gelegenheid om deze Nederlandse sectoren te positioneren. De Agrofood Fair trekt een groot aantal bezoekers uit zowel Frans- als Engelstalig West-Afrika.

Wat biedt de missie u?

Deze unieke missie biedt u een uitstekende gelegenheid om in contact te komen met zakenpartners en relevante partijen op het gebied van agrofood en tuinbouw in Ivoorkust en andere West-Afrikaanse landen. Het programma van deze missie vindt voor een deel op en tijdens de beurs plaats.

Programma

Het progamma bestaat uit een kick-off bijeenkomst, netwerkevenementen (agrofood en tuinbouw) en individuele matchmaking. Daarnaast zijn er collectieve bezoeken en meetings met private en publieke partijen in de tuinbouwsector. Er is ook een inhoudelijk programma samen met relevante lokale partijen (seminar en workshops) voor agrofood en tuinbouw.

Bekijk het voorlopige programma (pdf) (engelstalig).

Voor wie?

Deze missie is interessant voor organisaties die zich richten op agrofood en tuinbouw, alsook industrialisering van producten uit deze sectoren. Om succesvol zaken te doen op de Ivoriaanse markt en in de West-Afrikaanse regio is het essentieel dat u de Franse taal goed spreekt!

Kosten

Deelname kost € 450 per organisatie (maximaal 2 deelnemers). Elke deelnemer meldt zich apart aan.

Het dienstenpakket dat u hiervoor krijgt, bestaat uit deelname aan de (collectieve) programmaonderdelen, individuele matchmaking, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie tijdens het verblijf in Ivoorkust.

Reis- en verblijfkosten en eventuele meerkosten in het kader van individuele matchmaking (tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd om een reisarrangement samen te stellen.

Met uw inschrijving voor de missie kunt u gratis deelnemen aan de West Africa Agrofood Fair 2018.

Aanmelden

Meld u aan. Dat kan tot en met vrijdag 19 oktober.

RVO.nl vindt het belangrijk dat de organisaties die meegaan binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus vallen. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan de missie. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Er kunnen maximaal 15 organisaties mee.

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert deze missie in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Ivoorkust.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Hanneke Bogaerts
E: hanneke.bogaerts@rvo.nl
T: 088 042 1253