• 12Mar
  • Zwedenlaan 20

Handelstafel Verenigd Koninkrijk

De Handelstafel bestaat uit een aantal bijeenkomsten met collega-ondernemers die geïnteresseerd zijn in het zelfde land.

In het kleine gezelschap daag je elkaar uit en prikkel je elkaar tot export. Dat werkt, want wie begrijpt jou beter dan een collega in dezelfde positie? Je krijgt tijdens deze bijeenkomsten de kans om je eigen kansen en hindernissen te bespreken, maar adviseert ook de anderen.

Voor alle onderdelen van de Handelstafel geldt dat wij dankzij financiële steun van onze voornaamste partner, provincie Drenthe, werk kunnen maken van jouw vernieuwingen. Jouw investering is hierdoor gering.

KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN!

Programma
Het programma van deze sessies ziet er als volgt uit:

17.30 uur            Ontvangst met buffet
18.00 uur            Aanvang programma (inhoud volgt)
19.30 uur            Afsluiting & Borrel
20.00 uur            Einde

Locatie
De locatie zal per landentafel verschillend zijn.

Voor deze bijeenkomst staat als locatie;  Rein Advocaten in de planning.

Adres: Zwedenlaan 20
Postcode: 9403 DE Assen
Telefoon: 0592 345 188