• 28Jan
  • Online

Introductieworkshop “Maak van je fabriek een Smart Factory”

Digitalisering en Smart Industry bieden veel kansen voor de industrie. “Wat kun je ermee en hoe begin je eraan? Deze vragen staan centraal bij de Introductieworkshops die de Smart Industry Hub Noord (SIH-Noord) aanbiedt aan bedrijven uit de Noordelijke maak- en procesindustrie. Deze Workshops zijn gericht op bedrijven die zich willen oriënteren op de mogelijkheden van digitalisering en Smart Industry.

Aanmelden

Programma:

Aan de hand van negen transformaties leggen wij uit wat Smart Industry betekent. Middels een mini Assessment stellen we op hoofdlijnen vast, hoe ‘Smart’ jouw bedrijf en welke stappen je kunt zetten. We bespreken ervaringen van collega-bedrijven met Digitalisering en Smart Industry. En tenslotte lichten we toe wat de Smart Industry Hub Noord voor jouw bedrijf kan betekenen.

De Introductieworkshops worden verzorgd door Anno Cazemier (Adviesbureau Langhout en Cazemier) en Hans Praat (NOM | Smart Industry Hub Noord)

Doelgroep

Noordelijke productiebedrijven uit de maak- en procesindustrie.

Goed om te weten
  • De Introductie Workshop biedt een eerste oriëntatie op Smart Industry en digitalisering. Alle onderwerpen worden behandeld, maar wel op hoofdlijnen. Bekijk ons aanbod voor Webinars en Masterclasses waarin Smart Industry-thema’s verder worden uitgewerkt.
  • Er kunnen maximaal acht bedrijven deelnemen aan een Introductie Workshop, met één persoon per bedrijf.
  • De Introductieworkshop duurt 3 uur.
Investering

Deelname aan de Introductieworkshop is kosteloos voor Noordelijke bedrijven uit de proces- en maakindustrie. Dit wordt mogelijk gemaakt door de inzet van tijd en kennis vanuit de partners van SIH-Noord en financiële ondersteuning van SNN/EFRO, de drie noordelijke Provincies en EZK.

Aanmelden