• 23Nov
  • Van der Valk Hotel Emmen

Jaarlijks Symposium samenwerkingskansen Duitsland & Nederland

Op 23 november vindt het symposium met het thema ‘Versterken van grensoverschrijdende samenwerking in onderzoek, ontwikkeling en onderwijs’ van het Rijnland Instituut plaats bij Van der Valk Hotel Emmen.

Programma

12.45 – 13.30 uur
Ontvangst met lunch

13.30 – 13.40 uur
Opening door dagvoorzitter Nikolaus Jansen

13.40 – 13.50 uur
Welkomstwoord door Marc Otto lid College van Bestuur NHL Stenden Hogeschool

13.50 – 14.05 uur
Verschillen tussen Nederland en Duitsland in systemen en werkwijzen door een gastspreker van het Europees Parlement

14.05 – 14.45 uur
Kansen voor grensoverschrijdende samenwerking in onderzoek, ontwikkeling en onderwijs door Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Arens-Fischer, instituutsleider / studiedecaan Hochschule Osnabrück, Campus Lingen en Herman G. Idema, directeur Ondernemend Emmen. Discussie gemodereerd door Nikolaus Jansen

1. Wat zijn de vereisten voor een goede grensoverschrijdende samenwerking?
2. Welke steun is nodig voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en onderwijs op de volgende gebieden?:

• moderne productie en logistiek
• energie-economie en -technologie
• gezondheids- en maatschappelijke zorg
• toerisme

14.45 – 15.00 uur
Koffiepauze en wisselen ruimtes

15.00 – 16.00 uur
Grensoverschrijdende innovatiedialogen op het gebied van:

• moderne productie en logistiek
• energie-economie en -technologie
• gezondheids- en maatschappelijke zorg
• toerisme

De innovatiedialogen worden gemodereerd door studenten van de Hochschule Osnabrück en medewerkers en studenten  van het Rijnland Instituut

16.00 – 16.15 uur
Wisselen ruimtes

16.15 – 16.45 uur
Presentatie resultaten van de innovatiedialogen
Discussie over toekomstige grensoverschrijdende sectoren en projectinitiatieven

16.45 uur
Afsluiting van het symposium

 

Aanmelden?

Klik hier om je direct aan te melden!