• 24Apr
  • Provinciehuis

Matchmaking Day Provincie Drenthe & PNO

Om de energietransitie te versnellen is er dringend behoefte aan innovatie: zowel op technologisch gebied als in toepassingsmogelijkheden.

Als provincie Drenthe spelen wij graag een faciliterende rol om deze transitie naar hernieuwbare energiebronnen mogelijk te maken. Dit kunnen wij doen door bijvoorbeeld launching customer te zijn, maar ook door uw ideeën en ambities te verbinden aan soortgelijke ideeën en ambities in de markt. Waar PNO consultants kan, zetten ze hun experts in om innovaties te versnellen en bijpassende funding te verzorgen. Deze Matchmaking Day, waarvoor de provincie Drenthe en PNO consultants u van harte uitnodigen, is wat ons betreft dan ook een logisch gevolg van deze gemeenschappelijke doelstelling.

Het doel van deze middag is om u als ondernemer (MKB of grootbedrijf) of kennisinstelling.
 te faciliteren bij het zoeken naar juiste partners om uw ideeën en ambities te kunnen realiseren.
 een doorkijkje te geven op de (EFRO)financieringsmiddelen om uw business case te realiseren.
 te interesseren om in gezamenlijkheid initiatieven te ontplooien die impact hebben op de energie-uitdagingen in Noord Nederland, en die Noordelijke /Drentse energie-innovatie op de kaart zet.

Programma
Het programma van deze middag is als volgt:
13:00 uur Inloop
13:30 uur Introductie doel van de dag en toelichting financiering
14:30 uur Ontwikkeltafels
16:00 uur Afsluiting 16:30-17:00 Borrel
Bij vragen, of voor verdere informatie kunt u zich richten tot Dieuwke Martens-Bakker; D.Martens@drenthe.nl

Locatie en aanmelden
Wat Matchmaking Day (middag)
Wanneer Dinsdag 24 april, 2018
Waar Provinciehuis Drenthe, Westerbrink 1, 9405 BJ Assen

U kunt bij het Provinciehuis parkeren. Als deze parkeerplaats vol is kunt u ook hier parkeren.
Aanmelden voor Matchmaking Day

Drie hot-topics op het gebied van energietransitie
Op het gebied van energietransitie spelen op dit moment drie onderwerpen, die elkaar verdringen als het om aandacht gaat. Deze drie gebieden vormen de inhoudelijke pijlers van de Matchmaking Day.
1. Waterstoftoepassingen
2. Internet of Things en Smart Industry
3. Energieneutraal wonen