• 18 - 23Nov
  • Nederlandse ambassade in Ivoorkust

Missie naar Ivoorkust met focus op tuinbouw, agrofood en veeteelt

Ivoorkust

Bent u werkzaam in agrofood, de tuinbouw en/of de veeteeltsector en wilt u zakendoen in Ivoorkust? Ga dan mee met de missie naar Ivoorkust van 18 tot en met 23 november 2017.

Kansen in Ivoorkust

Met een jaarlijkse groei van 9% heeft Ivoorkust op dit moment de op een na snelstgroeiende economie in Afrika. Kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven liggen met name in de landbouwsector, in de verwerking van cacao, rubber, cashewnoten, katoen, palmolie, rijst, veeteelt en in tuinbouw (groente en fruit).

De voedselproductie blijft op dit moment achter bij de enorme bevolkingsgroei. Daarom dreigt er de komende jaren een ernstig voedseltekort. Daarnaast is het voedselaanbod niet gevarieerd, en vooral groenten maken nog onvoldoende deel uit van de dagelijkse maaltijd, mede omdat zij ook niet het gehele jaar door verkrijgbaar zijn. Er is dan ook erg veel behoefte aan kennis en expertise op het gebied van industrialisatie van landbouwproducten, tuinbouw en veeteelt. Een goede kans voor Nederlandse bedrijven om met hun expertise en producten hierop in te spelen!

Ivoorkust is een van de grootste economieën van Sub Sahara Afrika, de grootste economie van Franstalig Afrika en een belangrijke zaken- en transporthub. Nederland is de vierde belangrijkste exportbestemming voor Ivoorkust, met cacao als belangrijkste exportproduct. Het totale handelsvolume van Nederland met Ivoorkust is sinds 2011 met 35% gestegen naar € 1,3 miljard in 2016. De export van Nederland naar Ivoorkust is gestegen met 47% naar € 162 miljoen in 2016. Import (met name cacao) uit Ivoorkust is ook gestegen met 34% naar € 1,2 miljard in 2016. Ook de gunstige strategische handelspositie van Ivoorkust in West-Afrika en het feit dat zij in 2020 de formele status van opkomende markt wil bereiken, maken Ivoorkust een goede uitvalsbasis en een interessante markt voor buitenlandse investeringen.

SARA (Salon de l’Agriculture et des Resources Animales)

Nederland heeft de mogelijkheid om zich op de SARA 2017 (Salon de l’Agriculture et des Resources Animales) te presenteren als waardevolle handelspartner en expert op gebied van land- en tuinbouw en veeteelt. Deze tweejaarlijkse beurs is de belangrijkste beurs voor alle landbouw-, tuinbouw- en veeteelt-stakeholders uit de regio en wordt gehouden van 17 tot en met 26 november 2017. Deze beurs biedt een mooie kans om deze Nederlandse sectoren te positioneren.

Wat biedt de missie u?

Deze unieke missie biedt u een uitstekende gelegenheid om in contact te komen met zakenpartners en relevante partijen op het gebied van agrofood, tuinbouw en veeteelt in Ivoorkust en andere (West-)Afrikaanse landen. Het programma van deze missie zal grotendeels op en tijdens de beurs (SARA 2017) plaatsvinden.

Hieronder enkele zaken die u kunt verwachten tijdens de missie:

  • collectieve bezoeken aan en meetings met private en publieke partijen op het gebied van agrofood, tuinbouw en veeteelt;
  • een ‘poster-presentatie’ van uw organisatie in de Holland Lounge op de SARA 2017;
  • netwerkevents;
  • individuele matchmaking;
  • met uw inschrijving voor de missie kunt u tevens kosteloos deelnemen aan de SARA 2017.

Voor wie is deze missie interessant?

Deze missie is interessant voor bedrijven en kennisinstellingen die zich met name richten op agrofood, tuinbouw, veeteelt, industrialisering van producten op deze gebieden, bodemanalyse en bodemtechnologie ter verbetering van de vruchtbaarheid van land- en tuinbouwgronden, duurzame en gezonde teelt, groenteveredeling et cetera.

Om succesvol zaken te doen op de Ivoriaanse markt en in de West-Afrikaanse regio is het essentieel dat u de Franse taal goed spreekt.

Aanmelden

U kunt zich tot en met 22 september 2017 aanmelden. In verband met de sluiting van de inschrijving voor de beurs is aanmelden voor de missie na sluitingsdatum niet meer mogelijk!

RVO.nl hecht eraan dat de bedrijven die mee gaan goed binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus vallen. Aanmelding betekent daarom niet automatisch toelating tot de missie.

Kosten

De kosten van deelname bedragen € 450 per bedrijf. Het dienstenpakket dat u hiervoor wordt geboden omvat deelname aan de (collectieve) programmaonderdelen, poster-presentatie, individuele matchmaking, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie tijdens het verblijf in Ivoorkust.

Reis- en verblijfkosten en eventuele meerkosten in het kader van de individuele matchmaking (zoals tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening.

Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze missie kunt u contact opnemen met: