• 06 - 07Apr
  • Atlastheater Emmen

NEW EMMERGY CONGRES

Het thema van het New eMMergycongres 2022 is het belang van het verbinden van ecosystemen om zo een succesvolle energietransitie te versnellen. Aan de hand van drie deelthema’s wordt dit inhoudelijk uitgediept. De drie onderwerpen zijn geothermie, waterstof en financiering &subsidies.

6 APRIL: Financiering en subsidies

Om te groeien en kansen maximaal te benutten is financiering nodig. Maar elke vorm van financiering of het verkrijgen van een subsidie heeft zijn eigen voorwaarden, voor- en nadelen. Er is veel geld beschikbaar, Europees geld en regionaal geld. Hoe vind je als ondernemer in de energiesector nu de financieringsvorm die bij jouw bedrijf past? Welke subsidies of investeerders zijn interessant voor je bedrijf? Tijdens de praktische masterclass Financiering en Subsidies alle informatie over welke financiering interessant is voor je bedrijf. We sluiten dit dagdeel af met een-op-een matchmakesessies en een netwerkmarkt waar je bedrijven kunt ontmoeten die je verder kunnen helpen in het verkrijgen van de juiste financiering of subsidie.

7 APRIL OCHTEND

In de ochtend van 7 april een overzicht van nationaal beleid hoe we de ontwikkelingen en kansen versnellen van CO2 neutrale energiebronnen en -dragers om de energietransitie te versnellen. Wat is nodig? Aan kennis, aan facilitering en aan koplopers?

7 APRIL middagcongres Geothermie

De Nederlandse ondergrond speelt een belangrijke rol bij de energietransitie: geothermie, een duurzaam en betrouwbaar alternatief voor aardgas in de gebouwde omgeving, de glastuinbouw en de (lichte) industrie. Op dit moment worden een aantal grotere aardwarmte projecten ontwikkeld of gaan de fase van businesscase in. In heel Noord-Nederland worden grotere projecten ontwikkeld. Het verwarmen van woonwijken met aardwarmte bijvoorbeeld. Tijdens New eMMergy brengen we ze voor het voetlicht; wat zijn do en don’ts, hoe verbind je alle partijen die betrokken zijn bij een geothermieproject? Hoe koppel je systemen aan elkaar?

7 APRIL middagcongres Waterstof

Daar waar projecten eerst nog in ontwikkelfase waren, wordt voortvarend verder gewerkt aan systemen, productie en koppelingen. Waterstof is een van de interessante energiedragers om Co2 neutraal in onze energiebehoeften te voorzien. Kan waterstof ook een rol spelen bij het voorkomen van netcongestie? Waarom zijn groene energyhubs zo interessant? Heavenn Crossborder over internationaal samenwerken in waterstofprojecten en hoe transporteer je deze waterstof?

New eMMergy is op 6 en 7 april 2022 in het Atlastheater in Emmen

DIRECT AANMELDEN