• 30Sep
  • Kapitein Nemostraat 20, Emmen
  • 16.00 uur -17.00 uur

Samen nieuwe kansen scheppen. Doe mee aan DIA!

Sneller en gerichter zaken doen en samenwerken met de directe buren in het Emsland. Kennis uitwisselen, samen werken aan verdere digitalisering van informatie en onderlinge communicatie. Maar ook samen gelijksoortige uitdagingen aanpakken, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt en bij opleidingen. Daar gaat het om bij dit project. En om er samen beter van te worden.

Voor alle bedrijven in de regio
Ondernemend Emmen en haar zusterorganisatie Wirtschaftsverband Emsland, samen goed voor zo’n 700 leden en 60.000 arbeidsplaatsen, starten voor alle bedrijven in de grensstreek van Drenthe en het Emsland het project DIA: Digitalisierung, Innovation und Austausch. Ofwel Digitalisering, Innovatie en Uitwisseling. Hierbij gaat het er concreet om dat bedrijven, organisaties en de regio er zelf en als geheel beter van worden. Het project richt zich dus op het totale bedrijfsleven, ook op ondernemers en organisaties die geen lid zijn van OE of WVE.

Communicatie makkelijker maken
Doel van het project is allereerst om de onderlinge communicatie tussen de ondernemers in het grensgebied makkelijker te maken en zo drempels te verlagen, misverstanden weg te nemen en elkaar (beter) te leren kennen.

“Je kunt het project samenvatten onder de uitdrukking ‘een goede buur is beter dan een verre vriend’. Maar dan moet je wel weten wie je buren zijn en wat je voor elkaar kunt betekenen. En daar gaat dit project aan bijdragen, met activiteiten en technische middelen.”

Bijeenkomst 

Op 30 september organiseert Ondernemend Emmen als projecttrekker een informatiebijeenkomst voor iedereen die interesse heeft om mee te doen aan het project of gewoon nieuwsgierig is.
Locatie: Bruin Café OE (Kapitein Nemostraat 20, Emmen)
Tijd: 16.00 uur -17.00 uur
Aanmelden: stuur een mailtje naar Arda van Dam, a.vandam@ondernemendemmen.nl