• 22Mar
  • Martiniplaza Groningen
  • 11.00 - 18.00 uur

Smart Factory Tour #3: Openingscongres MAIN Industry beurs 2023

Smart Industry Hub organiseert het Openingscongres

Voor de derde keer organiseren wij het openingscongres van de MAIN Industry beurs in Martiniplaza Groningen. De Smart Industry Hub Noord Nederland zal daarnaast op zowel 22 als 23 maart aanwezig zijn met een stand.

Programma 22 maart in het kort:

  • 09:30 uur – start MAIN Industry beurs
  • 10:00 uur – openingscongres Masterplan Skills
  • 11:00 uur – werkconferentie Veranderend leren in de industrie
  • 12:30 uur – lunch

Openingscongres:  Masterplan Skills

In samenwerking met de Hanzehogeschool 

Tijdens de opening van de MAIN Industry Beurs wordt het Masterplan Skills gepresenteerd met een keynote van Lector Regionale Arbeidsmarkt Arjen Edzes, een toelichting op het plan van Marike Peterzon (docent/onderzoeker Hanzehogeschool) en Wilbert van den Eijnde (Lector Smart Sustainable Manufacturing). Dit alles onder de bezielde leiding van Hans Praat (NOM en SIH-Noord).

Werkconferentie – Veranderend leren in de industrie

In de werkconferentie gaan we met de deelnemers in gesprek over de drie thema’s: Hoe kan de skillsgap gedicht worden? (onder leiding van Marike Peterzon) Op welke manier kan de verbinding tussen onderwijs en onderzoek versterkt worden? (onder leiding van Bas Baalmans) EN Flexibel leren in skillslabs.(Onder leiding van Wilbert van de Eijnde) Er zijn twee ronden, dus iedere deelnemer kan deelnemen aan twee sessies. De conferentie wordt afgesloten met een plenaire terugkoppeling.

Toelichting Masterplan Skills

Het huidige onderwijs- en arbeidsecosysteem is niet meer in balans. In de industrie is een tekort aan medewerkers, hebben zittende medewerkers niet meer de juiste kennis en sluit de kennis in het onderwijs onvoldoende aan bij wat nodig is op de werkvloer. Marike Peterzon (Hanzehogeschool) en Wilbert van den Eijnde (NHL/Stenden)  onderzochten voor de Smart Industry Hub Noord Nederland het noordelijk arbeidsecosysteem in de industrie en komen op basis hiervan tot 20 aanbevelingen aan industrie en onderwijs.

De snelle ontwikkelingen in de techniek vragen om studenten en medewerkers die nooit uitgeleerd zijn. Nodig zijn mensen met een positieve houding t.o.v. het leren van nieuwe dingen en om werkgevers die hun medewerkers hierin stimuleren en faciliteren. Dit vraagt om een toenemende flexibilisering van onderwijs, om meer nadruk op leren door te doen (en minder op leren door te lezen) en op blijven leren (leven lang leren).  Een mooie manier om dit te doen is het leren in een skillslab – een omgeving met een demo- en testopstelling (een productielijn bijvoorbeeld), waar studenten en medewerkers van bedrijven samen werken en leren aan nieuwe technologie (bijvoorbeeld voorspellend onderhoud met data gedreven systemen).

De 20 aanbevelingen richten zich op het verbeteren van de kloof tussen de huidige én de gewenste skills (Skillsgap – het helpen van bedrijven om competenties in kaart te brengen). Ook richten ze zich op het flexibel leren in skillslabs (op welke manier kan dit leren ook gecertificeerd worden bijvoorbeeld) en op het verbeteren van de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven (mogelijkheden voor korte skillsgerichte trajecten). In het algemeen zou de betrokkenheid van het traditionele HBO en WO bij leven lang leren onderwijs vergroot kunnen worden – nu wordt dit veel gedaan door particuliere aanbieders. Juist door de faciliteiten (skillslabs, apparatuur) van traditionele hogescholen meer open te stellen voor leven lang leren liggen hier kansen. De particuliere aanbieders hebben deze faciliteiten niet – en juist omdat leren door te doen in industrie erg belangrijk is zou dit een mooie kans zijn om elkaar wederzijds te versterken.

Doelgroep

Noordelijke productiebedrijven uit de maak- en procesindustrie.

Meld je hier aan voor een gratis toegangskaart 

Smart Factory Tours | # 3 – Opening Main Industry beurs – 22 maart (smartindustry.nl)