Bedrijvenregeling Drenthe opengesteld

08/01/2018

De bedrijvenregeling Drenthe 2018-2019 is een subsidieregeling gericht op economische structuurversterking en verbetering van het vestigings- en investeringsklimaat. Subsidie kan worden aangevraagd door mkb-bedrijven met een investeringsplan dat nieuwe arbeidsplaatsen en bedrijvigheid oplevert door vestiging, uitbreiding, innovatie, diversificatie of fundamentele wijziging van bedrijfsactiviteiten.

De regeling is een gezamenlijk initiatief van de provincie Drenthe en meerdere Drentse gemeenten. Het gaat in eerste instantie om de volgende gemeenten: Assen, Borger-Odoorn, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld. De regeling is opengesteld op 8 januari 2018 en loopt in principe door tot en met 31 december 2019. De regeling eindigt eerder indien het budget is uitgeput. De regeling bestaat uit twee deelregelingen, te weten:
– Arbeidsplaatsenregeling (APR);
– Rentekortingsregeling (RKR).

Meer informatie is te vinden op www.snn.eu/brdrenthe.