Blue Zone Innovations geven Zuidoost-Drenthe krachtige impuls

22/09/2021

Met de aftrap van Blue Zone Innovations is de krachtige impuls voor Zuidoost-Drenthe van start gegaan. Met dit project willen ondernemers, kennisinstellingen en overheden samen werken aan de gezondheid, kwaliteit van leven en de vrijetijdsbeleving in het gebied.

Inspiratie voor Blue Zone Innovations komt van de zogenoemde vijf Blue Zones. Gebieden met een specifieke leefstijl en leefomgeving. Op deze vijf wereldwijde plekken (die zich rondom de evenaar bevinden) leven mensen langer en gezonder dan elders op de wereld; gemiddeld wordt men 90-100 jaar oud. In diverse onderzoeken is gekeken naar de gemeenschappelijke kenmerken van de blauwe zones, onder andere op het gebied van beweging, voeding en leefstijl. De initiatiefnemers zien binnen dit gedachtegoed voor de regio Zuidoost Drenthe diverse kansen en gaan daar in het project mee aan de slag.

De innovatieve werkplaats
Een van de speerpunten in het project is het verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers in de vrijetijdssector en kennisinstellingen NHL Stenden Hogeschool, Alfa-college en Drenthe College, die samenwerken in het Rijnland Instituut. In zogenoemde hybride werkplaatsen werken studenten aan innovatieve producten en diensten voor de gezondheids- en vrijetijdssector. De nadruk ligt hierbij op het stimuleren van een gezonde leefstijl bij inwoners en bezoekers van de deelnemende gemeenten. De eerste werkplaats start in Exloo, maar er volgen snel twee in Coevorden en Emmen.

Vernieuwing
De initiatiefnemers verwachten dat bedrijven in de vrijetijdseconomie beter voorbereid zijn voor de toekomst als zij het gezondheidsaspect meer betrekken bij hun producten en diensten. De samenwerking tussen de ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden is erop gericht om als regio koploper te worden in het stimuleren van een vitale leefstijl met behulp van innovaties in nieuwe producten en of diensten in de vrijetijdssector. Daarbij is het de bedoeling om kennis over de vrijetijdssector én een gezonde leefstijl binnen de regio te ontwikkelen, te demonstreren, en toe te passen.

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe
Blue Zone Innovations is een van de projecten van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Binnen de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe pakken de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen, de provincie Drenthe en het Rijk, samen met veel lokale partners verschillende uitdagingen aan op het gebied van wonen, werken en welzijn. Om zo te werken aan een sterke toekomst voor deze regio. Er is in totaal 40 miljoen euro beschikbaar tot en met 2023.