Bouw elektriciteitsvoorzieningen landelijk Oeganda met ORIO

22/09/2017

In Oeganda draagt ORIO bij aan de bouw van 9 kleine waterkrachtcentrales en een lokaal energienetwerk. Het project moet meer dan 26.000 huishoudens aansluiten op het lokale netwerk en de aansluitingen van nog eens 45.000 huishoudens verbeteren.

Toegang tot energie is een belangrijke motor van economische groei. Zij kan bijdragen aan de ontwikkeling van Oeganda van een lage-inkomensland naar een concurrerend midden-inkomensland.

Toegang tot (hernieuwbare) energie

Slechts 20% van de Oegandezen heeft toegang tot elektriciteit. Dit maakt het energieverbruik van Oeganda per hoofd van de bevolking een van de laagste ter wereld. Op het platteland is de toegang tot energie met slechts 7% nog lager. Het aansluiten van huishoudens op het elektriciteitsnet is een belangrijke volgende stap voor Oeganda.

Het opwekken van meer elektriciteit is een belangrijke prestatie voor de regering van Oeganda, van de ontwikkelingspartners en de particuliere sector. Net zo belangrijk is dat de meeste nieuwe capaciteit hernieuwbaar is, dus afkomstig van zonne-energie, waterkracht of aardwarmte. Het blijft een uitdaging om de toegang tot elektriciteit betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam te maken.

Het project

In het projectgebied is ofwel geen elektriciteit, of de voorziening is onbetrouwbaar en beperkt tot enkele uren per dag. De meeste huishoudens op het platteland zijn afhankelijk van laagwaardige vormen van energie om te koken, in de vorm van biomassa zoals hout of houtskool. Het ontbreekt huishoudens aan elektriciteit voor verlichting of voor het oppompen van water.

Dit project omvat de opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit op het platteland in westelijk Oeganda. Meer specifiek omvat het de bouw van:

  • 9 kleine waterkrachtcentrales in het bergachtige gebied van West-Oeganda;
  • een lokaal distributienetwerk;
  • meer dan 26.000 nieuwe huisaansluitingen op het lokale netwerk;
  • verbetering van de aansluiting voor nog eens 45.000 huishoudens.

Het project streeft naar een stabiele, betrouwbare en hernieuwbare elektriciteitsvoorziening aan 375.000 mensen die momenteel geen toegang hebben tot elektriciteit.

De officiële start van het project vond plaats op 14 augustus 2017, in aanwezigheid van de Oegandese ministers van Financiën en Energie, en de Nederlandse ambassadeur in Oeganda.

Investeringskosten

Dit project wordt gefinancierd met het ORIO-programma. De totale projectkosten voor de bouw bedragen € 38 miljoen. Nederland draagt aan deze investering € 12,2 miljoen bij, dat is ongeveer een derde van de totale projectkosten. De overige 25,8 miljoen euro wordt gefinancierd door Oeganda. Nederland heeft ook bijgedragen aan de ontwikkelingsfase van dit project door een voorbereidende studie te financieren met een subsidie van € 883.000.

Om dit project te laten slagen moeten de huishoudens op het netwerk worden aangesloten. De Rural Electrification Agency (REA) co-financiert deze huishoudaansluitingen.

Opvolger van ORIO: DRIVE

ORIO is inmiddels stopgezet. Lopende projecten worden volgens afspraak voltooid. DRIVE is het nieuwe aangepaste programma voor publieke infrastructuur en staat ook open voor projecten in Oeganda.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de programma’s uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Oeganda en Nederland

Nederland heeft een bijzondere relatie met Oeganda. Het is een van de landen waarmee we een zogenaamde overgangsrelatie hebben: op termijn zal de relatie zich ontwikkelen van ontwikkelingssamenwerking naar een meer economische verhouding tussen beide landen.

De focus van de Nederlandse relatie op Oeganda ligt op het verminderen van armoede. Maar ook op het stimuleren van economische groei, het vergroten van de markttoegang en het verbeteren van het ondernemersklimaat.