Circo Track Maakindustrie

27/02/2020

Om een bedrijf te veranderen naar een onderneming met elementen van de circulaire economie zijn er zogenoemde Circular Business Design Tracks, oftewel Circo Tracks. Tijdens de Circo Track Maakindustrie werk je in drie dagen een eigen circulaire propositie uit. Van ontwerp naar business case. Dat doe je samen met andere bedrijven en ontwerpers met behulp van kennis, instrumenten en interactie. Na afloop heb je zowel een lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

Voor wie?

Deze CIRCO Track is er voor bedrijven uit de maakindustrie die met circulair aan de slag zijn of willen; en daarbij gefaciliteerd willen worden met praktische tools en kennis van experts. Leer door interactie met andere bedrijven in de keten.

Waarom een Circo track voor de Maakindustrie?

Circulaire Economie is een economie waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en waar producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Voor de maakindustrie vraagt dit om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen. Hiervoor zijn vaak nieuwe samenwerkingen nodig. CIRCO biedt een driedaags praktijkgericht ontwikkeltraject aan, om samen met ketenpartners, een eigen circulaire propositie in ontwerp en businesscase uit te werken. Zo worden samen nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire business in gang gezet.

Programma Circo Tracks

De Circo Track Maakindustrie is verdeeld over 3 dagen:

 • Woensdag 20 mei 2020
 • Woensdag 3 juni 2020
 • Woensdag 17 juni 2020

Dag 1: Initiate Workshop

Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circular design principes.

Dag 2: Ideate Workshop

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend. In een aantal interactieve werkvormen worden alle eerder verzamelde inzichten verwerkt tot circulaire producten en diensten.

Dag 3: Implement Workshop

Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Tevens leer je om te gaan met barrières.

Waarom meedoen aan de Circo Tracks?

 • Circulair ondernemen biedt jou nieuwe business kansen.
 • Je bent voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en regelgeving.
 • CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk, wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of zelfs onmogelijk is.
 • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
 • Je ontwikkelt plannen die op de korte en lange termijn realiseerbaar zijn.
 • Je vergroot je netwerk.
 • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie.
 • Dit is een uniek project en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Kosten

Per bedrijf wordt een bijdrage van € 500,- gevraagd. Voor dit bedrag kunnen 2 personen, 3 volledig verzorgde workshopdagen volgen. (Feitelijke kosten zijn € 2.000. Deze korting van 75% wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies). Aantal deelnemers per serie: Max 10 bedrijven  (2 personen per bedrijf).

Vragen?

Heb je vragen over deze CIRCO track? Neem contact op met André Harmens,  06-11301715 of harmens@nom.nl

Aanmelden

Je kunt je hieronder aanmelden:

Circo Track Maakindustrie