Concurrentiebeding

13/07/2016

Een aspect dat door veel (toekomstige) ondernemers wordt onderschat,  is de werking van een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. Met de werking en strekking ervan denkt men dat het vaak wel los zal lopen. Of erger: men weet soms niet dat men een concurrentiebeding heeft! In de praktijk heeft dat al heel vaak tot heel vervelende situaties geleid.

Wat is het?

Een concurrentiebeding is een beperkende voorwaarde in het arbeidscontract waarbij men een bepaalde periode, binnen een bepaalde straal of regio geen zelfde of gelijkende werkzaamheden mag verrichten of dergelijke activiteiten als ondernemer mag ontplooien na afloop van een dienstverband. De ex-werkgever kan op basis van een dergelijk beding de voormalig werknemer  zelfs een boete opleggen. En die zijn meestal niet mals!

Wanneer geldt het beding?

Een concurrentiebeding is geldig als:

  • er een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer is, bijvoorbeeld via het arbeidscontract;
  • het beding alleen geldt voor de werkzaamheden van de werknemer;
  • de werknemer op het moment van tekenen meerderjarig is.

Tijdelijk arbeidscontract

In een tijdelijk arbeidscontract dat op of na 1 januari 2015 is afgesloten, mag  alleen bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding worden opgenomen. In  het arbeidscontract  moet men aangeven  welke ‘zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen’  er zijn om het concurrentiebeding  te gebruiken. Als de noodzaak niet goed wordt uitgelegd, dan geldt het concurrentiebeding niet.

Wanneer vervalt het concurrentiebeding?

Het concurrentiebeding eindigt als:

  • de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd vervalt;
  • de werkgever door beëindiging van de arbeidsovereenkomst schadeplichtig is (bijvoorbeeld door zich niet aan de opzegtermijn te houden);
  • de werkgever failliet is verklaard. Maar let op; als er een doorstart wordt voorbereid kan de curator het beding toch nog in werking roepen!

Eronderuit?

Het beding maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden, er is ooit voor getekend. Het is natuurlijk mogelijk om met de werkgever in gesprek te gaan als men problemen voorziet. Onderling kunnen afspraken worden gemaakt om er van af te zien of het te beperken. Doe dat dan wel schriftelijk!

Wil de werkgever geen afspraken maken dan kan men via de kantonrechter proberen om het beding te matigen of ongedaan te laten maken.  Ook kan men proberen om de eventuele boete te verminderen. Maar hier moeten goede redenen voor zijn, een rechter doet dat niet zomaar.

Relatiebeding

Géén concurrentiebeding hebben betekent niet dat men vrij is om alles te kunnen doen. Een werkgever kan in plaats van een concurrentiebeding de mildere variant gebruiken: het relatiebeding. Het relatiebeding verbiedt één ding: na het dienstverband mag men niet actief klanten van de werkgever benaderen. Een relatiebeding hoeft niet altijd schriftelijk te zijn opgesteld. Ook als men na het dienstverband actief onder de duiven van de ex-werkgever schiet, kan men schadeplichtig worden.

Voorkom teleurstellingen en check voordat u van baan wisselt of een onderneming gaat starten of er sprake is van een concurrentiebeding in uw overeenkomst. Kijk of er mogelijkheden zijn om onder het beding uit te komen, ga in gesprek met uw werkgever maar neem het  wel serieus!

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.
Sergej Schuurman
Kamer van Koophandel
06-20619274
sergej.schuurman@kvk.nl