Congres Circulaire Economie

06/09/2017
Bedrijven, overheden en kennisinstellingen werken in Noord-Nederland samen aan een economie die grondstoffen zoveel mogelijk in de kringloop houdt. Vol enthousiasme geven alle partijen – steeds concreter – vorm aan een circulaire economie. De aanpak, in combinatie met de behaalde resultaten, willen de initiatiefnemers graag delen met de rest van de wereld.

Ontdek op 5 oktober de praktische vormgeving van inspirerend, circulair ondernemerschap. Tijdens het Congres Circulaire Economie staat de status anno 2017 centraal en staan we, aan de hand van verschillende thema’s, stil bij de te nemen stappen om circulaire economie te borgen. Deze onderwerpen  hebben een eigen focus en één rode draad; circulair ondernemerschap in de praktijk.

Het Congres Circulaire Economie is een initiatief van de Vereniging Circulair Friesland, provincies Drenthe, Groningen en Fryslân. Centraal binnen deze drie provincies ligt Oosterwolde. Hier ligt een uniek ecologisch werklandschap; het Ecomunitypark. De ruimtelijke kwaliteit biedt een hoogwaardige werk- en congresomgeving die bijdraagt aan welzijn en de inzetbaarheid van mensen. Oók als ze congresseren. Wees welkom in onze congreslocatie omgeven door een ecologisch werklandschap!

tickets.png