Coronacrisis: Gelijke behandeling bij ondersteuning Drentse ondernemers en zzp’ers

25/03/2020

De provincie Drenthe trekt samen op met de Drentse gemeenten bij het ondersteunen van ondernemers die getroffen worden door de effecten van de coronacrisis.

Richard Korteland, voorzitter van de portefeuille Economische zaken binnen de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) vindt dat Drentse ondernemers en zzp’ers die in de problemen komen door de effecten van de coronacrisis zoveel mogelijk hetzelfde behandeld moeten worden. Samen met de provincie wordt bekeken welke maatregelen ingezet worden om bedrijven en zzp’ers te ondersteunen. Te denken valt aan maatregelen zoals het sneller betalen van facturen en het uitstellen van het sturen van rekeningen vanuit de gemeenten. Deze maatregelen zijn aanvullend op de maatregelen die het kabinet al aangekondigde. Drentse wethouders en de gedeputeerde van economische zaken gaan verder invulling geven aan deze maatregelen.

Heb je nu al vragen over actuele regelingen? Ben je op zoek naar een overzicht aan regelingen of zoek je hierbij enige vorm van ondersteuning? Klik dan hier.