Coronacrisis: Noodregeling stimulans voor snelle ontwikkeling zorg op afstand

26/03/2020

In deze tijd wordt eens te meer duidelijk dat het kunnen leveren van zorg op afstand van toegevoegde waarde is. Daarom heeft minister Hugo de Jonge binnen de bestaande stimuleringsregeling voor het ontwikkelen van afstandszorg een noodregeling ingericht. Het doel hiervan is om zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand daarvoor snel financiële mogelijkheden te geven. Hugo de Jonge:

“Nu door de corona-maatregelen de zorg soms lastig te realiseren is, moeten we alles uit de kast halen om de digitale instrumenten te benutten die al voorhanden zijn.”

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door de coronacrisis. Zorgaanbieders zoals ziekenhuizen, ggz-instellingen en aanbieders van wijkverpleging hebben behoefte aan meer technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden of om mantelzorgers te ondersteunen bij hun zorgtaken.

SET Covid-19

Daarom heeft het ministerie van VWS binnen de huidige Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. Deze noodregeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Per aanvraag is € 50.000 beschikbaar. De subsidie wordt primair ingezet om projectkosten voor het implementeren van de digitale toepassingen te kunnen betalen. Hulp bij de implementatie mag ingehuurd worden. Daarnaast kan tot 50 procent van het bedrag worden besteed aan technologie zoals aanschaf van licenties of apparaten. Verschil met de bestaande regeling is ook dat er geen eigen bijdrage wordt gevraagd.

Ben jij zorgaanbieder en wil je gebruik maken van de regeling? Dit kan door het indienen van een korte aanvraag. Binnen 5 werkdagen ontvang je reactie en na goedkeuring ontvang je vervolgens binnen 5 werkdagen het subsidiebedrag. Wellicht heb je tijdens deze Coronacrisis andere zaken aan het hoofd, maar heb je al een project op de plank hebt liggen dan kan die met deze regeling snel van financiën worden voorzien. Mocht je een geschikt project hebben maar ontbreekt het jou aan tijd of capaciteit, neem dan contact op met Ik Ben Drents Ondernemer. Samen met onze adviseurs bekijken wij of we jullie daarbij kunnen ondersteunen.   


Ondersteuning nodig bij het indienen van de subsidieregeling? Maak gebruik van de kennis en expertise op dit gebied van onze adviseur Floortje van Aken.

Floortje van Aken

Contact opnemen