Coronavirus: Pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

17/03/2020

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Het Rijk komt ondernemers o.a. tegemoet door:

  • Ruimere mogelijkheden aan te bieden voor het aanvragen van werktijdverkorting. Bedrijven krijgen 90 procent vergoed van het salaris van thuiszittende werknemers
  • Ook wil het kabinet zzp’ers in Nederland makkelijker toegang geven tot de bijstand als opdrachten wegvallen door de coronacrisis.
  • Ondernemers krijgen uitstel van belasting betaling.

Als provincie willen we ook in deze tijd ondernemers blijven faciliteren en ondersteunen door samen te zoeken naar kansen en mogelijkheden om economie te stimuleren.

Voor alle informatie over de nieuwe maatregelen kijk op de website van rijksoverheid.nl of neem contact op met één van onze adviseurs via info@ikbendrentsondernemer.nl.