De 7 belangrijkste factoren om succesvol te innoveren

17/06/2019

Innoveren is noodzakelijk tegenwoordig, maar wie wil innoveren, moet dit wel kunnen en willen. Innoveren stelt een aantal eisen aan de medewerkers en aan de leidinggevenden. Welke factoren zijn het meest van invloed om succesvol te innoveren? We hebben de belangrijkste factoren voor je op een rijtje gezet.

1. Leiderschap

Leidinggevenden zijn vaak de grootste sta-in-de-weg voor innovatie, maar zij zijn essentieel in dit proces en kunnen bepalen of een innovatie zich maakt of kraakt. Veel organisaties kampen met leidinggevenden die zelf niet willen of kunnen veranderen of niet weten hoe je medewerkers daarin meeneemt. Om vernieuwing tot stand te brengen, moet je als leidinggevende kunnen loslaten. Geef medewerkers de ruimte om zichzelf te ontplooien en hun creativiteit te gebruiken. Vernieuwing ontstaat meestal niet uit vergaderruimtes, maar op de werkvloer.

2. Een duidelijke strategie

Innovatie draagt bij aan de missie en doelen van de organisatie. Als deze niet duidelijk zijn blijf je rondjes draaien. Vaker ‘nee’ zeggen tegen een potentiële opdrachtgever kan hierbij helpen.

3. Open mindset

Niet alleen leidinggevenden zijn belangrijk voor innovatie, ook de mindset van de medewerkers is cruciaal. Zijn medewerkers bereid een nieuwe weg in te slaan en van de geijkte paden te wijken? Met andere woorden, kan een medewerker veranderen? Voor innovatie is het bevorderlijk om open te staan voor de buitenwereld en voor nieuwe invloeden en ideeën. Het per definitie afkeuren van nieuwe mogelijkheden en ideeën is hierbij verboden.

4. Vertrouwen en ruimte krijgen
 

Wat is er meer waard dan een medewerker die elke dag van oor tot oor straalt en met veel plezier naar zijn of haar werk gaat? Je kunt mensen belonen met geld, maar uit onderzoek blijkt dat een sterk innerlijk verlangen van medewerkers iets te kunnen doen veel beter werkt. Moedig medewerkers aan, geef positieve feedback en sta toe dat er fouten gemaakt worden.

5. Tijd en geld

De term ‘druk, druk, druk’ is een van de grootste obstakels voor vernieuwing. ‘Druk, druk druk’ betekent dat het huidige werk nooit af komt. Hoe kom je er dan toe aan innoveren? Sta toe dat medewerkers twintig procent van hun tijd mogen besteden aan werkzaamheden waarin ze zelf geloven en stel hier budget voor beschikbaar. Maak dit budget niet te groot, want schaarste leidt vaak ook tot innovatie.

6. Diverse mensen

Sommige organisaties barsten van de creatieve mensen. Toch komen ze er vaak na enige tijd achter dat hun idee stokt. Daarom zijn er ook mensen nodig die ideeën kunnen omzetten naar een reëel product. Een diverse organisatie kent een goede mix tussen creatieve mensen en de uitvoerders.

7. Samenwerkingspartijen

Het is goed om samen te werken met partijen buiten de eigen organisatie of sector. Al deze kennis zorgt voor nieuwe inzichten. Zet de deuren open en ga samenwerken in plaats van elkaar beconcurreren.

Tot slot

Iedereen is creatief op zijn of haar manier als hier maar ruimte voor is. Heb jij nog aanvullingen op deze factoren? Laat het ons weten!