De Groeicarrousel 2016/2017

21/02/2017

In samenwerking met de RUG, afdeling Bedrijfseconomie, heeft het ikbendrentsondernemer.nl een eerste Groeicarrousel georganiseerd voor tien Drentse bedrijven. Vanaf november tot begin februari zijn de bedrijven begeleid door groepen studenten Bedrijfseconomie in het uitwerken van groeivraagstukken die het bedrijf zelf heeft aangeleverd. De vraagstukken waren zeer divers, van productontwikkeling, tot marketingstrategieën, van ontdekken van nieuwe markten tot het opzetten nieuwe verkoopkanalen.

De tien Drentse bedrijven waren zeer content met de resultaten van de onderzoeken en zien deze als opmaat voor verdere groei van hun bedrijf. Ook waren de deelnemende bedrijven zeer duidelijk in hun feedback op het pilot project Groeicarrousel. De op- en aanmerkingen zullen zo goed mogelijk worden meegenomen in het volgende groeicarrousel die gepland staat in het najaar van 2017. Indien je als bedrijf wilt deelnemen aan de volgende groeicarrousel dan kan je mailen naar info@ikbendrentsondernemer.nl