DE STAPPEN NAAR SUCCESVOL EXPORTEREN! WANNEER GAAT UW BEDRIJF INTERNATIONAAL?

Flynth Emmen gaat in samenwerking met de provincie Drenthe een pilot uitvoeren, waardoor vijf Drentse bedrijven de mogelijkheid krijgen om onder begeleiding van Flynth (Han Smidt) aan de slag te gaan met hun internationaliseringsdroom. Het gaat hier om een begeleidingstraject van een jaar. Een aantal factoren ligt ons inziens hieraan ten grondslag:

• er is een veelheid aan regelingen die verwarrend werkt en veel tijd kost om te doorgronden en goed toe te passen. Dit weerhoudt veel ondernemers om gebruik te maken van regelingen.
• een ondernemer krijgt tot op heden alleen begeleiding op deelgebieden van het gehele exporttraject terwijl er juist behoefte is aan een begeleiding van begin tot eind.
• veel MKB ondernemers ontbreekt het aan tijd en middelen om succesvolle exporttrajecten op te zetten die leiden tot extra omzet en werkgelegenheid.

Het traject met intensieve begeleiding gaat verder dan bestaande begeleiding in de markt. Het traject zal aan de hand van de volgende stappen doorlopen worden.

Verkennen => Planvorming => Organisatie => Financiering => Netwerken => Exporteren-Succesvol

Doordat iedere onderneming anders is moet het traject echt gezien worden als maatwerk. Dit betekent ook dat de tijdsbesteding per stap verschillend kan zijn per ondernemer. Er wordt naast een eigen financiële bijdrage ook een commitment in tijd van de ondernemer gevraagd en verwacht.Na afloop en misschien al tijdens het traject heeft de ondernemer een goede basis om exportopdrachten af te sluiten met potentiële Internationale klanten. Hiervoor kan dan onder andere gebruik gemaakt worden van Internationalisering tools zoals de zakenpartnerscan of handelsmissie van de provincie Drenthe.

Ieder traject vertegenwoordigt een waarde van € 3.750,- (excl. BTW) per MKB ondernemer. Van de ondernemer wordt een eigen bijdrage van € 1.250,- (excl. BTW) gevraagd, de provincie draagt bij voor € 1.500,- (excl. BTW) en Flynth neemt de overige €1.000 (excl. BTW) tijdens deze pilot voor haar rekening.

WAT KRIJGT DE DRENTSE ONDERNEMER IN DIT TRAJECT?

De Drentse ondernemer krijgt in dit traject de beschikking over een ervaren adviseur/coach/gids. Deze adviseur zal de onderneming een jaar lang bijstaan van A tot Z , met als doel extra omzet in Duitsland genereren. Deze adviseur/coach/gids kent de ondersteuningsmogelijkheden, regelingen, subsidies en partijen in het internationale speelveld. Dit is zowel op landelijk als lokaal niveau. Hij weet deze op de juiste manier in te zetten voor de deelnemende bedrijven.

Het traject omvat;

 Een fiscale check door Flynth;
o Welke ondernemingsvorm kan het beste gebruikt worden?
o Aftrekposten en eventuele fiscale voordelen
o Risicospreiding
o BTW aspecten (in welk land moet het aangegeven worden?)
o en waar nodig maatwerk
 acht gesprekken bij/met de ondernemer over een jaar verdeelt
o Begeleiding met als doel het realiseren van exportopdrachten in Duitsland (geen acquisitiewerkzaamheden)
 Fulltime ondersteuning/begeleiding tijdens het gehele traject door dezelfde adviseur.
 Trajectbewaking door dezelfde adviseur, zodat de waan van de dag niet regeert.

VAN WIE KRIJGT U DE BEGELEIDING?
Han Smidt (Bedrijfsadviseur internationale handel) is al zo’n 17 jaar actief in het internationale bedrijfsleven en heeft een groot netwerk opgebouwd. Begonnen als internationale inkoper en daarna als vrij snel de overstap gemaakt naar een verkoopfunctie bij een gereedschappenfabriek. Bij deze gereedschappenfabriek was hij verantwoordelijk voor de verkoop en het onderhouden en uitbreiden van (nieuwe) relaties. Een internationaal netwerk bestaande uit agenten, distributeurs groothandels en groot winkelbedrijven in ongeveer 60 landen. Daarna de overstap gemaakt naar de Kamer van Koophandel als consulent Internationale Handel. Bij de Kamer van Koophandel hield hij zich bezig met de ondersteuning, begeleiding en stimulering van het bedrijfsleven bij hun internationaliseringsdromen. Sinds 2009 is hij ook actief bij Exportclub Drenthe in verschillende functies en sinds mei 2017 werkzaam bij de Flynth Duitsland |Holland Desk.

Vragen of wilt u direct gebruik maken van dit traject?
Neem dan contact op met Han Smidt 06-20 827 677 of per e-mail han.smidt@flynth.nl