De Veertiendagenbrief

02/01/2017

In mijn blog over incassokosten van 30 augustus 2016 klik hier heb ik aangegeven dat een consument bij een betalingsachterstand eerst een aanmaning moet krijgen mét uitleg over de eventuele incassokosten. Over deze zogenaamde ‘veertiendagenbrief’ bestaat over de termijnen nogal wat onduidelijkheid en het leek me nuttig om als aanvulling op mijn vorige blog hier nog wat over te vermelden, want de Hoge Raad heeft hier namelijk recent nog een uitspraak over gedaan.

Termijn in brieven
In de uitspraak heeft de Hoge Raad onder andere geoordeeld over de termijn van de veertiendagen brief. Volgens de Hoge Raad is de volgende tekst in uw brief correct: “binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd”.

De tekst van uw veertiendagenbrieven moet zijn als volgt:
“Betaalt u het openstaande bedrag van € XXX binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd”.

Buitengerechtelijke kosten verschuldigd
De termijn gaat pas lopen nadat de brief is bezorgd. De Hoge Raad heeft hier ook over nagedacht en geeft aan dat brieven over het algemeen op de tweede dag na verzending zijn bezorgd. Echter, een zondag, maandag of officiële feestdag tellen niet mee als tussenliggend of dag van bezorging.

Houdt u voor de verschuldigdheid van de buitengerechtelijke kosten rekening mee dat de termijn dus niet vijftien dagen meer is. Rekening houden met de bezorgtermijn, zondagen, maandagen, officiële feestdagen en vijftien dagen komt het voor dat u een termijn van eenentwintig dagen moet aanhouden voordat de buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn.

Deelbetalingen
Ook verandert de hoogte van de buitengerechtelijke kosten bij deelbetalingen. Wordt er een deelbetaling ontvangen binnen de termijn van de veertiendagenbrief, dan moeten, aldus de Hoge Raad, de buitengerechtelijke kosten worden herberekend over het openstaande saldo.

Ontvangt u dus na het versturen van de veertiendagenbrief een betaling en is deze betaling binnen de termijn? Past u dan de hoogte van de buitengerechtelijke kosten aan. U berekent de buitengerechtelijke kosten in zo’n geval over het restant van de hoofdsom dat nog betaald moet worden.
Dagvaarding
Bewaart u altijd een kopie van de veertiendagenbrief. Deze brief moet namelijk, aan de dagvaarding worden gehecht mocht het uiteindelijk tot een gerechtelijke procedure komen.

Neemt een klant van u contact op naar aanleiding van de veertiendagenbrief, maakt u dan een duidelijke notitie. In zo’n geval heeft debiteur de brief dus ontvangen. Dit kan van belang zijn in een procedure!

Het is misschien een beetje technisch maar ik kon u dit gelet op mijn vorige blog niet onthouden!

Mr. Sergej Schuurman

Adviseur Kamer van Koophandel